Polsko - niemieckie plany rewitalizacji mostu w Siekierkach


W Cedyni odbyła się konferencja polsko – niemiecka z okazji Dnia Parków Euroregionu Pomerania. Głównym tematem obrad jest projekt rewitalizacji mostu w Siekierkach- Neurüdnitz i otwarcie go dla celów turystycznych. Sesję referatową prowadzi dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych – Dorota Janicka. 

Uczestników powitał, w imieniu Marszałka Zachodniopomorskiego, Damian Greś - dyrektor Biura Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiając plany Województwa Zachodniopomorskiego w obszarze rozwoju regionu Dolnej Odry.

W dyskusji ważnym aspektem było wypracowanie konsensusu pomiędzy koncepcją rewitalizacji mostu przez stronę polską i niemiecką. Z racji walorów przyrodniczych strona polska pragnie otworzyć most do celów turystyki pieszej i rowerowej. Natomiast strona niemiecka posiada koncepcje uruchomienia drezynowego na fragmencie niemieckim mostu (zachodnim). W drugiej części konferencji zaprezentowane zostaną uwarunkowania przyrodnicze, historia mostu a także możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekt rewitalizacji mostu. Na zakończenie uczestnicy spotkania wyruszą w krótką podróż studyjną celem obejrzenia mostu w Siekierkach.

Od czasów wojny był niedostępny dla turystów. Od strony polskiej można było nim przejść jedynie przez jedno przęsło prowadzące na wyspę na odrzańskich rozlewiskach. Wstęp na przęsło niemieckie był zablokowany. Przejście tarasowała brama i zasieki. Nie zmieniło się to nawet po wejściu Polski do strefy Schengen.   W ostatnich latach złomiarze ukradli stalowe płyty znajdujące się między torami na polskim przęśle. Ubytki zostały zastąpione drewnianymi elementami, ale mimo tego wciąż można tam natknąć się na dziury. Polskie i niemieckie samorządy planują remont przeprawy i dostosowanie jej do potrzeb turystów rowerowych. Wzdłuż niemieckiego brzegu biegnie niezwykle atrakcyjny szlak rowerowy wzdłuż Odry.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza