Finał "Bezpiecznej Szkoły" i "Bezpiecznego Przedszkolaka"Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podsumowali tegoroczną współpracę z placówkami oświatowymi województwa zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i prowadzonej edukacji w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wojewódzkich programów prewencyjnych „Bezpieczna szkoła" i „Bezpieczny Przedszkolak". W dniu 19 czerwca odbył się finał obu przedsięwzięć. 

Uroczyście, w Teatrze Lalek „Pleciuga" w Szczecinie, uhonorowano placówki oświatowe, które w bieżącym roku szkolnym zrealizowały najciekawsze pomysły profilaktyczne, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej jak i działańprewencyjnych w obszarze unikania zagrożeń dzieci i młodzieży szkolnej. Była to również niewątpliwie wspaniała okazja aby podsumować i podziękować za całoroczną współpracę uczestnikom Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, czyli nauczycielom, wychowawcom i pedagogom, którzy przez cały rok szkolnyuczestnicząc w systematycznie prowadzonych zajęciach edukacyjnych, zdobywaliumiejętności i wiedzę z obszaru postępowania z osobą nieletnią, budowania szkolnych procedur bezpieczeństwa a także stałej formy wymiany doświadczeńna temat bezpieczeństwa w szkole. W uroczystości udział wieźli przedstawiciele instytucji, niespierające działania Policji w szkołach,Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Program „Bezpieczna Szkoła" jest realizowany cyklicznie od dwunastu lat mana celu stałe podnoszenie bezpieczeństwa w placówkachoświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych.Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Od sześciu lat finansowo wspiera projekt Biuro Spraw Obronnych i BezpieczeństwaPublicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Główne cele programu osiągane są poprzez spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą,prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych oraz wywiadówek profilowanychadresowanych również do rodziców w ramach tematówwymienionych w regulaminie programu.

Realizacja kolejnej edycji Programu „Bezpieczna Szkoła" była możliwadzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wSzczecinie.W trakcie wakacji każda z placówek oświatowych biorąca udział w programie,która złożyła w regulaminowym czasie sprawozdanie, otrzyma pamiątkowy dyplom udziału z informacją na temat laureatów i inicjatyw przez nich podjętych.

W związku z tym, że regulamin programu daje możliwość docenienia pracy i zaangażowania przedstawicieli Policji w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa,w bieżącej edycji doceniono zaangażowanie w pracę dydaktyczną placówek oświatowych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, asp.sztab. Anny Przybylskiej, reprezentującą Komisariat Policji w Chojnie, która z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Sawickiego otrzymała wyróżnienie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza