Projekt "Ja czytam!" - podsumowanie pierwszego etapu

W lutym Szkoła Podstawowa w Czelinie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Ja czytam! Głównym celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania. W ramach realizacji zadań projektu w naszej szkole zostały utworzone Dyskusyjne Kluby Edukacyjne z podziałem na dwa etapy edukacyjne. Od marca do czerwca raz w miesiącu odbywały się spotkania DKE organizowane i prowadzone przez nauczycielki, które ukończyły kurs „Animatora Edukacji”. 

Podczas spotkań DKE uczestnicy (uczniowie, nauczyciele i rodzice) oglądali filmy z udziałem autorów, czytali fragmenty książek, dyskutowali oraz wspaniale się bawili tworząc plakaty, rysunki i przedstawiając inscenizacje z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie jaczytam.pl. Podczas czerwcowego spotkania szkolny koordynator projektu, p. Joanna Bocheńska zachęciła rodziców do tworzenia w czasie wakacji rodzinnych DKE z wykorzystaniem zasobów biblioteki Ja czytam!. Zebrane w badaniu sondażowym opinie na temat projektu potwierdziły jego wyjątkowość i wzrost zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. Zadania projektu będą realizowane również w kolejnym roku szkolnym.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza