Wizyta delegacji z Gminy Chojna w Berlinie

W niedzielę, dnia 14 czerwca delegacja Gminy Chojna uczestniczyła w dorocznym festynie niemieckej organizacji pożytku publicznego EJF (Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk) z siedzibą w Berlinie.
Gmina Chojna z organizacją EJF - realizuje wspólne przedsięwzięcia od ośmiu lat.

Na początku V kadencji samorządu terytorialnego, dnia 11.05.2007r. została podpisana umowa bilateralna o współpracy między gmina a EJF. Organizacja ma 120 lat i wywodzi się z Brandenburskiego Związku Domów Pomocy, ma duże doświadczenie w pomocy ludziom słabszym. Tym razem organizacja EJF wystosowała do Chojny zaproszenie do udziału tradycyjnym dorocznym festynie i giełdzie pracy pn. „ Jedno miasto. Jedna wieś. Jedna wspólnota. Centrum Diakonijne Heiligensee”. Impreza odbyła się na terenie berlińskiego kompleksu placówek opieki i pomocy prowadzonych przez EJF, jest przedsięwzięciem charytatywnym organizowanym od lat w swoistej „dzielnicy pomocy i samopomocy” prowadzonej przez EJF. Festyn rozpoczął się wspólnym nabożeństwem, celebrowanym wraz z Parafią Kościoła Ewangelickiego p.w. Matthias-Claudius-Gemeinde. Przemówienie jubileuszowe wygłosił przewodniczący frakcji SPD w Berlińskiej Izbie Deputowanych - Raed Saleh.

Zespół muzyczny Polkageist przedstawił ciekawy program artystyczny. Następnie zaprezentowany został spektakl teatralny w wykonaniu dzieci pochodzących z rodzin uchodźców oraz pokaz karate w wykonaniu Andreasa Marquarda. Festynowy dzień umilały prezentacje i atrakcje na scenie głównej rynku, małej scenie przy placówkach dla osób niepełnosprawnych Lebensräume oraz w wielu miejscach na całym terenie Centrum. Tradycyjnie prezentowało swoją działalność ponad 70 placówek EJF z całego terenu Berlina oraz dalszych pięciu landów niemieckich oraz z Polski. Tego dnia na festyn przybyło ponad 5.000 gości.

Jedną z głównych atrakcji również w tym roku była loteria fantowa, z której dochód, podobnie jak z całości imprezy, przeznaczony został na dofinansowanie niwelowania barier komunikacyjnych na terenie Centrum Diakonijnego. Delegacja z Chojny zwiedziła obiekty socjalnych EJF i korzystała z możliwości prowadzenia rozmów na temat nowych możliwości współpracy z wykorzystaniem 120-letniego doświadczenia EJF - związanego z pomocą społeczną , w tym z prowadzeniem modelowych placówek pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk ( EJF) z siedzibą w Berlinie oraz Europejska Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym z siedzibą w Gorzowie - są partnerami Gminy Chojna i organizacjami, których celem jest dbanie o interesy osób znajdujących się w potrzebie lub nieprzystosowanych społecznie. W skład EJF wchodzi około 100 placówek zlokalizowanych w Niemczech, Polsce i Czechach, w których zatrudnionych jest ponad 3700 osób. W Gminie Chojna działa

Sklep Socjalny „Grosik” przy ul. Piastów 1 . Jest to pierwszy tego typu sklep w Polsce, uruchomiony 16 maja 2011r. w Chojnie, w lokalu użyczonym przez Gminę Chojna. Sklep jest prowadzony przez EFOP , fundatorem tej fundacji jest niemiecka organizacja pożytku publicznego EJF.

Każdy z kupujących w sklepie socjalnym GROSIK w Chojnie powinien mieć świadomość tego, iż w ten sposób wspiera działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowaczej typu rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie, w Powiecie Gostynińskim. Placówka przygotowana jest do przyjmowania dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych, przede wszystkim z zaburzeniami rozwojowymi, ADHD, zaburzeniami więzi, doświadczeniami z przemocą, trudnościami z nauką, zaburzeniami emocjonalnymi.

Gmina Chojna zrealizowała z EJF wspólny projekt obejmujący utworzenie sieci polsko-niemieckich placówek kształcenia i spotkań w Liepe, Gross Pinnow, Dębnie Lubuskim i Krajniku Górnym ( w Gminie Chojna) .

Skład osobowy delegacji z Gminy Chojna
Andrzej Będzak - Komendant OSP w Chojnie, pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie
Agnieszka Horwat – Makowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie
Dorota Jankowska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie
Ewa Koba – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie, Sołtys Sołectwa Strzelczyn, OSP w Strzelczynie
Małgorzata Korzeniec – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
Monika Cholewa – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie
Dorota Szczygieł – Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Chojnie
Magdalena Paczkowska – Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Chojnie

Ewa De La Torre
Sekretarz Gminy Chojna

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza