Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczyna rekrutację

11 maja 2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 
rozpoczął rekrutację kandydatów na rok szkolny 2015/2016 do:


 • Liceum Ogólnokształcącego o kierunkach:
  - matematyczno-ekonomicznym
  przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.angielski
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

  - ogólno-medycznym
  przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j.angielski
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, reakcje i interakcje

  - społeczno-wojskowym
  przedmioty rozszerzone: historia, WOS,j.angielski
  przedmioty uzupełniające: przyroda, podstawy wojskowości, geometria w praktyce

  - ratownictwo wodne
  przedmioty rozszerzone: biologia, WOS, j.angielski
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ratownictwo wodne, ratownictwo medyczne


 • Technikum w zawodach:

  - technik informatyk
  przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

  - technik budownictwa
  przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

  - technik hotelarstwa
  przedmioty rozszerzone: geografia, j.angielski
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

  - technik żywienia i usług gastronomicznych
  przedmioty rozszerzone: chemia, j.angielski
  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:

  - mechanik pojazdów samochodowych
  - mechanik motocyklowy
  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  - stolarz
  - wielozawodowa
 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz druk podania dostępne są na stronie:
www.zsp1chojna.pl oraz w sekretariacie szkoły, ul. Dworcowa 3
e-mail: zsp1@zsp1chojna.pl, tel. 91 414 20 29

Redakcja

Nowsza Starsza