Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na budowę hali produkcyjnej piekarni


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ PIEKARNIPiekarnia Cukiernia MAXX L. Chełstowski, T. Monkiewicz
ul. Przemysłowa 1A
74-500 Chojna

zaprasza do złożenia oferty na budowę hali produkcyjnej piekarni

dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego nalata 2007 – 2013 w ramach projektu Rozbudowa piekarni oraz zakup linii technologicznej do produkcji pieczywa przez Piekarnię-Cukiernię "M.A.X.X." w Chojnie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Chojnie przy ulicy Przemysłowej 1A, w tym: fundamentów, konstrukcji stalowej dachu, obudowy i odwodnienia dachu, ścian, naświetli, posadzek, stolarki.

Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2014 r.
Sposób składania ofert: osobiście, pocztą i mailowo na adres: mariusziskra@o2.pl
Wymagany termin realizacji: luty/marzec 2015 r. gwarancja: min. 12 m-cy.
Kryteria oceny ofert: cena.
Termin związania ofertą: 90 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.piekarniamaxx.plRedakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza