Tak! Dla rozwoju, pracy, inicjatywy!


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ!

Zbliża się kolejna tura wyborów na funkcję burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Jest to czas,
w którym z każdej strony docierać będą do Państwa różne informacje, które często mają na celu zdyskredytowanie konkurencji. Stanowczo potępiam ten rodzaj kampanii, gdyż prowadzi on jedynie do eskalacji negatywnych emocji i nie ma nic wspólnego
z prawdziwą debatą kontrkandydatów. Osobiście deklaruję, że z mojej strony nie będziecie Państwo bombardowani krytyką mojego kontrkandydata. Zrobiłem już wszystko, aby zapewnić Wyborcom sprawiedliwość podczas wyborów. Tych z Państwa, którzy
są zainteresowani faktami dotyczącymi wyroku sądu zapraszam do zapoznania się z jego uzasadnieniem, jaki zamieściłem na profilu klubu radnych na Facebooku „Dialog dla Gminy Trzcińsko – Zdrój.”

Startuję w wyborach, ponieważ wierzę, że nasza gmina ma potencjał, który wynika nie tylko
z walorów turystycznych. Potencjał ten stanowimy MY – MIESZKAŃCY GMINY. Jesteśmy pracowici, otwarci na zmiany, chcemy się rozwijać. Wierzymy w wartości, jakie przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Mamy zarówno poszanowanie dla tradycji, jak i potrafimy czerpać korzyści z różnorodności.

Program wyborczy, który Państwu dzisiaj prezentuję jest wynikiem moich wieloletnich obserwacji i wielomiesięcznych konsultacji z mieszkańcami gminy. Postanowiłem, że zbuduję go z wyrażanych przez Państwa potrzeb i oczekiwań w stosunku do urzędu burmistrza. Wiem, że zapewne udało mi się dotrzeć zaledwie do części z Was stąd ważne jest, abyście traktowali mój program jako otwartą listę postanowień, jakie dzisiaj deklaruję.

Wiem, że niektórzy z Was mają dylemat, gdyż każda zmiana rodzi pewne pytania w stosunku do przyszłości. Nie kandyduję, aby przekonywać Państwa do moich racji i ambicji. Moim celem jest zaprosić Was do wspólnego decydowania o przyszłości.

Jestem pewien, że z racji wydarzeń, jakie do tej pory towarzyszyły wyborom w gminie Trzcińsko-Zdrój, wynik tej tury budzi nie tylko zainteresowanie po stronie mieszkańców,
ale także dla inwestorów i decydentów, w gestii których leży finansowanie rozwoju gmin.
Wasz wybór stanie się dla otoczenia jasną formą przekazu i deklaracji. Odpowie na ważne pytania: czy mamy świadomość naszego potencjału i czy chcemy być konkurencyjni na mapie Polski.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z postulatami mojego programu, który zamieszczam poniżej oraz do dalszych konsultacji Państwa potrzeb i oczekiwań. Wszelkie sugestie proszę przesyłać pod adres robert@robertkowalski.info Zachęcam także do śledzenia profilu na Facebooku „Dialog Dla Gminy Trzcińsko-Zdrój”.

Robert Kowalski
Kandydat na Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój


PROGRAM WYBORCÓW ROBERTA KOWALSKIEGO
Kandydata na Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

I. Deklaruję Państwu skuteczną PRACĘ na rzecz BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU życia mieszkańców gminy:
 • przywrócę mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa poprzez przywrócenie funkcjonowania posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju; 
 • wesprę Ochotniczą Straż Pożarną w zakupie wozu strażackiego oraz w modernizacji remiz;
 • zwiększę dostępność do mieszkań komunalnych dzięki adaptacji istniejących budynków;
 • zapewnię gminie inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy;
 • sprowadzę do gminy praktyków, którzy przeprowadzą kursy dokształcające i doskonalące, których uczestnicy będą konkurencyjni na rynku pracy;
 • dla nowo powstałych firm, ustanowię preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, co pozwoli na oszczędności kosztów, szybszy rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy;
 • zbuduję ścieżki rowerowe oraz zadbam o zainstalowanie świateł na przejściu dla pieszych na drodze krajowej w obrębie miasta;
 • zapewnię pełną przejrzystość działalności rady i urzędu;
 • stworzę w urzędzie jeden punkt, w którym będzie można zarówno złożyć dokumenty, jak również uzyskać pomoc niezbędną w napisaniu wszelkich wniosków;
 • zmodernizuję stadion miejski, który ponownie stanie się symbolem zamiłowania do sportu;
 • zbuduję Skatepark, w którym młodzi będą mogli spotykać się i doskonalić swoje umiejętności;
 • zbuduję bezpieczny i nowoczesny plac zabaw przy przedszkolu w Trzcińsku-Zdroju.
II. Stawiam na ROZWÓJ i wykorzystanie potencjału gminy:
 • wprowadzę nowoczesne technologie wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne, co pozwoli na redukcję kosztów utrzymania szkół, a powstałe oszczędności przeznaczę na rozwój dzieci i młodzieży;
 • opracuję szczegółową strategię rozwoju turystyki w naszej gminie; 
 • zrobię remonty dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych;
 • zapewnię dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; zbuduję także oczyszczalnię ścieków w Trzcińsku-Zdroju;
 • zapewnię poprawę jakości wody w gminie poprzez rozbudowę i modernizację stacji jej uzdatniania;
 • wesprę inwestowanie w miejscowe oczyszczalnie ścieków we wsiach;
 • zbuduję przystań, pomosty, ścieżkę rowerową wokół jeziora miejskiego co stanie się dodatkowym walorem turystycznym naszej gminy.
III. Rozwijam ciekawe INICJATWY, będące odpowiedzią na POTRZEBY
I OCZEKIWANIA mieszkańców gminy:
 • utworzę funkcjonalny system stypendialny, który pozwoli na wsparcie i promowanie dzieci i młodzieży pochodzących z naszej gminy; 
 • zapewnię finansowanie odnowy zabytków i ważnych dla mieszkańców miejsc, w tym kościołów i świątyń; 
 • wesprę lokalną przedsiębiorczość poprzez oferowanie ciekawych i dogodnych warunków prawno-organizacyjnych oraz transfer wiedzy;
 • zwiększę atrakcyjność życia we wsiach poprzez zwiększenie dostępności do świetlic wiejskich (w miejscowości Piaseczno budowa nowej świetlicy, w miejscowości Klasztorne remont i przebudowa istniejącej świetlicy, w Tchórznie adaptacja i dostosowanie budynku na świetlicę, postawienie kontenerowej świetlicy w Chełmie Dolnym).
 • otworzę dom dziennego pobytu dla seniora, w którym będzie można miło i produktywnie spędzić czas;
 • zainicjuję działalność kół zainteresowań a świetlice wiejskie udostępnię dzieciom, młodzieży, a także lokalnym twórcom i pasjonatom;
 • podniosę atrakcyjność oferty hali widowiskowo – sportowej;
 • utworzę punkt informacji turystycznej, który ułatwi turystom poruszanie się po naszej gminie;
 • wprowadzę konsultacje społeczne, które pozwolą mi wspierać ciekawe inicjatywy mieszkańców;
 • zadbam o nastrój mieszkańców i sprawię, że staniemy się „Gminą 1001 róż”.
Zapraszam do udziału w wyborach
Robert Kowalski

Materiał sfinansowany ze środków KWW "Ponad Podziałami"
Redakcja

Nowsza Starsza