ZGDO odpowiada ws. wezwań do zapłaty


Zwiążek Gmina Dolnej Odry odpowiedział na nasze pytania dotyczące rozsyłanych do mieszkańców wezwań do zapłaty kilku tysięcy złotych za przekazanie odpadów do punktu PSZOK. 

W lipcu informowaliśmy o pismach, które otrzymało kilku mieszkańców, ZGDO domagało się od nich zapłaty często kilku tysięcy złotych za dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje na składowisku Kaliska pod Chojną, pomimo tego, że dostarczenie tam odpadów powinno być bezpłatne.

- Pytanie do ZGDO powinno brzmieć: która wersja statutu oowiązuje, odpowiedź jest prosta, ta wersja, która ostatnia została opublikowana w dzienniku urzędowym województwa, żadna inna
bo statut jest jak testament - liczy się ostatni opublikowany, a tam stoi, że system obejmuje mieszkańców nieruchomości niezabudowanych czyli przedsiębiorców, ZGDO nie opublikował stawek dla przedsiębiorców, bo podjęło uchwałę, że przedsiębiorcy nie będą objęci systemem, ta uchwała jest nieważna i niezgodna z obowiązującym statutem czyli mówiąc po ludzku: statut mówi, że przedsiębiorcy są objęci systemem, ale nie uchwalono dla nich stawek - powiedział nam były kierownik biura Janusz Gawroński.

Jak informuje nas pracownica ZGDO -  w najbliższym czasie na naszej stronie Związku Gmin Dolnej Odry (zgdo.eu) pojawi się komunikat wyjaśniający zaistniałą sytuację..

Poniżej publikujemy nasze pytania i odpowiedzi udzielone przez Związek Gmin Dolnej Odry.

Odpady były oddawane przez osoby prywatne, ale w wezwaniach informują Państwo, iż są to odpady nie pochodzące z nieruchomości zamieszkałych. W jaki sposób zostało to stwierdzone?

W rozesłanych pismach informujemy, że ilości odpadów komunalnych wywożonych przez wezwanego wskazują na pochodzenie odpadów z innych źródeł niż własne gospodarstwo domowe, równocześnie informując o możliwości złożenia oświadczenia i udokumentowania, iż odpady komunalne pochodzą z własnego gospodarstwa domowego. Jesteśmy w trakcie zbierania oświadczeń od wezwanych do zapłaty mieszkańców, aby określić źródło pochodzenia odpadów komunalnych oddanych w większych ilościach.

Gdzie znajduje się informacja, że do punktu PSZOK mogą być przyjmowane nieodpłatnie odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych?

Informuję, że regulaminy są dostępne na stronie każdej z gmin członków należących do ZGDO w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna (jak i poszczególnych gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry) oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajdują się artykuły dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jaki jest koszt oddania odpadów przez firmę? Na jakiej podstawie naliczana jest opłata?

Za 1 tonę odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie, zgodnie z umową zawartą między ZGDO, a Konsorcjum ZGDO płaci 1004,40 zł i na tej podstawie naliczana jest opłata dla przedsiębiorcy.

Ile wezwań do tej pory wysłało ZGDO i na jaką kwotę łączną są to wezwania?

ZGDO wysłało 15 wezwań na łączną kwotę 81 365 zł.

Od kiedy obowiązuje płatne przyjmowanie odpadów pochodzących z działalności w punkcie PSZOK?

W PSZOK, zgodnie z regulaminami, bezpłatnie przyjmowane są jedynie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Przepisy te istnieją od dnia wprowadzenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli od 1 lipca 2013 r. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie powinny zostać przyjęte w PSZOK. Stąd też sprawę tę wyjaśniać będziemy również z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie PSZOK-u.

Na mocy uchwały Zgromadzenia Związku Gmin objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie ZGDO, zostało przesunięte do dnia 1 stycznia 2018 r.
Redakcja

2 Komentarze

  1. Średnio kumaty prawnik wybroni takiego przedsiębiorcę co dostał wezwanie. Jeszcze to całe ZGDO dostanie koszta sądowe do zapłaty. Bezmyślność. Śmieci nie są podpisane, przyjmowane są od osób prywatnych. Trzeba mieć nie równo pod sufitem, żeby to zapłacić.

    OdpowiedzUsuń
  2. http://zgdo.eu/index.php/2015/08/12/komunikat-zwiazku-gmin-dolnej-odry-w-sprawie-wezwan-dotyczacych-nadmiernych-ilosci-odpadow-oddanych-do-pszok/

    OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza