Kto dostał dyplom honorowy od Marszałka Województwa?Podczas odbywającej się w Cedyni inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa wręczono dyplomy marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród wyróżnionych znaleźli się również mieszkańcy naszego powiatu. 


Odznakach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

złota dla: dr Janiny Kochanowskiej, historyka sztuki, wybitnej znawczyni dziejów Pomorza Zachodniego (w tym szczególnie dziejów rodu Gryfitów), dydaktyka, wykładowczyni (m.in. wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie), założycielka i prezeska (od 2003 r) Akademii Umiejętności “Tradycja” w Leśnie Górnym; autorka licznych opracowań naukowych i konserwatorskich, opiekun naukowy konferencji “Trzebiatów – spotkania pomorskie”.

srebrna dla: Czesława Kroczaka, wieloletniego kierownika muzeum w Cedyni, opiekuna dziedzictwa archeologicznego na terenie gmin Cedynie, Mieszkowice, Chojna. Nie pozostawał bierny na niszczenie stanowisk archeologicznych, ściśle współpracował z Muzeum Narodowym w Szczecinie i urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Dyplomy Honorowe Marszałka Województwa zachodniopomorskiego SWOJSKIE ZABYTKI Zachodniopomorskiego „SWOJSKIE ZABYTKI” , przyznawane od 2007 roku właścicielom i użytkownikom obiektów waloryzujących krajobraz kulturowy naszego województwa.

Dyplomy Honorowe Marszałka Województwa zachodniopomorskiego "Swojskie Zabytki", przyznawane od 2007 roku właścicielom i użytkownikom obiektów waloryzujących krajobraz kulturowy naszego województwa.

Lidia Wróblewska i Damian Żłobecki - właściciele historycznej zagrody w Jeżycach nr 75 gm. Darłowo. Dbają o substancję zabytkową rodzimego budownictwa ryglowego (OKK „Kraina w kratę”). Przeprowadzili z własnych funduszy prace konserwatorskie w XIX-wiecznej chałupie oraz odrestaurowali stodołę z częścia inwentarską. Dzięki tym pracom zagroda nr 75 stanowi materialne świadectwo przeszłości gminy Darłowo.

Jadwiga i Przemysław Podrezowie właściciele historycznego zespołu kolejowego w Cieszynie 22 gm. Złocieniec. Zabudowania zostały wzniesione wraz z rozbudową linii kolejowej ok. 1905 roku. Obecni właściciele przeprowadzili w budynkach gruntowne prace remontowe i konserwatorskie z godnym podziwu poszanowaniem zabytkowej substancji, zachowując bryły budynków, kompozycję ceglanych elewacji ze skromnym detalem architektonicznym, formy dachów. Zaadaptowali cały zespół na funkcje agroturystyczne („Rezydencja Stary Dworzec”). Zespół historycznego dworca kolejowego znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zbigniew Bogdanowicz – twórca prywatnego muzeum w Cedyni, w którym zgromadził elementy historycznego wyposażenia dawnych gospodarstw chłopskich oraz przedmioty rodzimego, pomorskiego rzemiosła. Pan Bogdanowicz jest także właścicielem historycznej leśniczówki w Piasku wzniesionej w 1880 roku. Obiekt został profesjonalnie odrestaurowany z zachowaniem pierwotnej bryły, kompozycji elewacji i historycznego wystroju. Obecnie zyskał nową funkcje – gospodarstwa agroturystycznego.
Małgorzata i Tomasz Sergiejowie, Zofia i Maciej Chańscy - właściciele historycznego zespołu dworsko-folwarczno-parkowego w Żelichowie gm. Cedynia. Zabudowania wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku na miejscu historycznego XVIII wiecznego mają. Założenie zachowało historyczną kompozycję z czytelnym podziałem na część gospodarcza i rezydencjonalną. Obecni właściciele przeprowadzili gruntowny remont i prace restauratorskie zabudowań nadając im nowa funkcję – prowadza hodowlę koni sportowych „Red Wine”. Tego typu zabytki folwarczne – charakterystyczne dla Pomorza Zachodniego – wymagają szczególnej dbałości, zaangażowania i nakładów finansowych. Działalność właścicieli to cenny przykład dbałości o dziedzictwo materialne regionu.

Agnieszka Kotwicka - właścicielka historycznego zespołu młyńskiego w Tarnowie gm. Łobez. Zabudowania wzniesiono na pocz. XX wieku, w l. 20 XX wieku zyskał, zachowany do dzisiaj wystrój modernistyczny. Właścicielka z niezwykłą starannością utrzymuje historyczne wnętrza z częściowym wyposażeniem obiektu. Obiekt o wysokich wartościach zabytkowych.
Kazimiera Atroszko - właścicielka ryglowej chałupy nr 24 w Gozdowicach gm. Mieszkowice. Budynek mieszkalny to wspaniały przykład rodzimego budownictwa pochodzący z 2 połowy XIX wieku. Dzięki staraniom właścicielki obiekt zachował pierwotne proporcje, wystrój i cenna XIX-wieczną stolarkę drzwiową. To przykład najwłaściwszej (bo wyważonej) formy właścicielskiej ochrony architektury wiejskiej w naszym województwie.

Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Szczecinku - za prace konserwatorskie i restauratorskie przy szczególnym zabytku ruchomym jakim są (wpisane do rejestru) historyczne organy stanowiące wyposażenie świątyni. Instrument został skonstruowany w 1908 r. w znanej bydgoskiej firmie organmistrzowskiej Paula Voelknera. To największy instrument tej wytwórni na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatorskim, a dwukrotna dotacja samorządy WZ znacząco przyczyniła się do odrestaurowania zabytku.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza