Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Chojnie


Chwilą pełną wzruszeń, pięknych emocji oraz zastanowienia była wyjątkowa uroczystość, którą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, pod opieką A. Słodkowskiej i M. Sakowskiej, przygotowali dla uczczenia XV Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: Święty Jan Paweł II – Patron Rodziny.

Na uroczysty apel, odbywający się w obecności Pani Dyrektor, zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas III-VI wraz z uczącymi ich nauczycielami. Przygotowany przez dzieci montaż słowno-muzyczny umożliwił zaproszonym gościom wzięcie aktywnego udziału w uroczystości, poprzez zagłębienie się w słowa Jana Pawła II, które kierował do wiernych zarówno w trakcie swoich pielgrzymek do Ojczyzny, jak i w Liście do dzieci. Najbardziej jednak niezwykłym elementem uroczystości, przedziwnie wszystkich łączącym, był wspólny śpiew.

Oby mądre i niosące nadzieję słowa Papieża Polaka pozostały dzieciom oraz dorosłym na długo w pamięci, a uroczystość XV Dnia Papieskiego niech będzie jedynie pięknym początkiem uczczenia trwającego Roku Jana Pawła II.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza