Są pieniądze dla samorządów i przedsiębiorców [video]


Po raz pierwszy w tej perspektywie finansowej gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów będą mogły starać się o środki na budowę lokalnych dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na przełomie listopada i grudnia tego roku ruszy pierwszy nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Samorządy w trakcie realizacji programu będą mogły ubiegać się o wsparcie do 3 milionów zł.

Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa przedstawił w czwartek 8 pąździernika szczegóły nowego działania w ramach PROW. W tym dniu odbyły się również szkolenia dla przedstawicieli samorządów zainteresowaniem budowaniem dró ze wsparciem PROW.

Podczasz briefingu został poruszony również temat dotyczący otwartego naboru na lokalne strategie rozwoju (konkurs ruszył 7.10.2015 r.). LSR to dokumenty planistyczne, które przygotowują lokalne grupy wspólnie z lokalnymi społecznościami. Mogą być one ukierunkowane m. in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Są również pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorst z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasz dziennikarz rozmawiał z marszałkiem przy okazji jego wizyty w Mieszkowicach. Zapraszamy do obejrzenia reportażu wideo.


Redakcja

1 Komentarze

Nowsza Starsza