II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny w ZSP w Chojnie


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie organizuje II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny, który odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień i chorób, uświadamianie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie jak również promowanie zdrowego trybu życia wśród młodych ludzi.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych. W dniu konkursu planowane jest przeprowadzenie happeningu promującego hasła antydopalaczowe w formie marszu przez miasto z transparentami.

Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej szkoły: www.zsp1chojna.pl

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie.

fot. internet
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza