Debata społeczna - Prawa człowieka a uprawnienia policji


„Prawa człowieka, a uprawnienia policji", to temat debaty społecznej, która odbyła się wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie. Debata zorganizowana została w związku z obchodzonym 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Podczas debaty omówione zostały prawa i wolności człowieka w kontekście zadań realizowanych przez policję.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie Barbara Andrzejczyk, przedstawiciele placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, przedstawiciele samorządów i uczniowie. Ze strony Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w debacie wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie insp.Andrzej Stechnij, Komendant Komisariatu Policji w Chojnie mł. insp. Miłosz Bogdański, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KP w Chojnie kom.Krzysztof Siudek.

Debatę rozpoczął mł.insp.Miłosz Bogdański, który w swoim wystąpieniu przypomniał rys historyczny powstania i podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jako najważniejszego dokumentu dotyczącego praw człowieka, a zarazem pierwszego, który przyjęty został przez społeczność międzynarodową a także zagadnienia dotyczące praw i wolności człowieka w kontekście zadań realizowanych przez policję. Debata miała charakter otwarty. W tracie prelekcji nie zabrakło pytań i komentarzy na temat codziennych sytuacji, z jakimi mają do czynienia na co dzień uczniowie, nauczyciele oraz pedagodzy w kontekście przestrzegania praw człowieka. Poruszono również kwestię przestrzegania praw człowieka w kontekście fali imigrantów jaka napływa obecnie do Europy a w przyszłości zapewne też do naszego kraju.Dyskutowano także o przestrzeganiu praw człowieka przez funkcjonariuszy policji w czasie wykonywania swoich ustawowych obowiązków służbowych.
Jak podsumował Komendant Powiatowy Policji insp.Andrzej Stechnij - spotkania takie, pytania i wątpliwości oraz zebrane opinie i komentarze uczestników debaty świadczą o potrzebie organizowania tego typu spotkań i będą cennym materiałem informacyjnym przy planowaniu kolejnych działań.

oficer prasowy
asp. sztab. Bogumił Prostak
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza