Spotkanie wigilijne osadników - pionierów osiadłych na terenie Gminy Banie [foto]Niepostrzeżenie mijają lata i wśród nas jest coraz mniej mieszkańców, którzy przybyli na nasze tereny w okresie powojennym. Kolejne pokolenia, które urodziły się i żyją na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 roku pomimo świadomości pochodzenia własnych przodków z różnych stron dawnej Rzeczpospolitej, nie przywiązują znaczenia do tego faktu. 

Dla urodzonych w późniejszym okresie powojennym mało ważne już dzisiaj jest, że ich przodkowie na etnicznie obce tereny, częstokroć ryzykując swoje bezpieczeństwo i życie przybywali, by zapewnić sobie i najbliższym bezpieczniejsze i dostatniejsze życie. Dorośli świadomi takiego spojrzenia na przeszłość próbują to zmienić. Wójt Gminy Banie Teresa Sadowska  zorganizowała spotkanie wigilijne dla żyjących do dzisiaj osadników na terenie gminy.Zaproszenia zostały rozesłane do osób, które przybyły do opuszczonych miasteczek i wiosek przez ludność niemiecką często w uciążliwych warunkach. Podróż odbywała się w długich składach pociągów, wewnątrz bydlęcych drewnianych wagonów. Przybyłych licznie gości powitała uroczyście Wójt Gminy Banie Teresa Sadowska. Osadnicy, którzy wraz z najbliższymi dotarli na obszar dzisiejszej Gminy Banie najczęściej dojeżdżali transportem kolejowym do  Szczecina, Gryfina, Stargardu. Kolejnym etapem  "drogi" była przesiadka do pociągów lokalnych odjeżdżających w kierunku Swobnicy lub Godkowa i Siekierek


Każdy z gości podzielił się krótką opowieścią o swoich korzeniach, miejscach dzieciństwa i młodości z którymi wspominający związani zostali do dzisiaj pomimo upływu lat. O podróży na tak zwane "ziemie odzyskane" i pierwszych latach życia w nowej rzeczywistości. Pionierzy przybyli z różnych stron: województw, które znajdowały się na tak zwanych Kresach Wschodnich, z obozów pracy znajdujących się na terenie Rzeszy Niemieckiej (między innymi w Essen), z Polski centralnej, z wyspy Rugia oraz powracających z frontu. Opowieści fascynujące, często nieprawdopodobne wytworzyły atmosferę wspomnień i przywołały odległe czasy.

Atrakcją spotkania wigilijnego był również występ zespołu ludowego z Tetynia. Repertuar zespołu okazał się atrakcyjny dla słuchaczy, którzy wraz z zespołem śpiewali popularne pieśni ludowe z różnych regionów Polski. Goście i organizatorzy podzielili się opłatkiem, złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. W czasie serdecznych pożegnań  pani Wójt wspomniała, że pragnie kontynuować spotkania z honorowymi mieszkańcami gminy. Dobrym pomysłem wydaje się udział w kolejnych spotkaniach przedstawicieli młodszych pokoleń; dzieci, wnuków i prawnuków  naszych zacnych gości - osadników zamieszkałych na terenie Gminy Banie.


Prześlij komentarz

Nowsza Starsza