Straż przestrzega przed pożarami kominów


Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie odnotowuje w ostatnim okresie coraz więcej pożarów sadzy w kominach, których to przyczyną jest zbyt rzadkie czyszczenie przewodów kominowych. Bardzo często pożar taki rozprzestrzenia się na pozostałe pomieszczenia budynków, stwarzając tym samym ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Statystyki dotyczące wyjazdów do pożarów sadzy przedstawiają się następująco - w roku 2012 miało miejsce 20 pożarów, rok później 31, w 2015 aż 50 i w 2015 roku odnotowano aż 57 pożarów kominów. Do 24 stycznia br. straż przy pożarach kominów interweniowała już 12 razy. Bardzo niepokojący jest wyraźny wzrost ilości pożarów w tej grupie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
- od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu.

Ponadto, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), co najmniej raz w roku należy dokonywać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Czynności te mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Powyższe przeglądy powinny być udokumentowane stosownym protokołem, potwierdzającym stan techniczny przewodów kominowych.

Za niedostosowanie się do w/w obowiązków przewidywana kara może wynieść do 500 zł, co będzie bezwzględnie egzekwowane.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza