Relacja z Odra Guide Tour w Cedyni


Przewodnictwo turystyczne wciąż jest zawodem kojarzonym z zaufaniem i profesjonalizmem. To właśnie przewodnik jest pośrednikiem między turystą a odwiedzanym miejscem, najlepszym ambasadorem regionu. Etyka zawodowa, zmieniające się trendy w turystyce kulturowej, oraz rola przewodnika w przygotowywaniu ofert turystycznych były głównymi tematami Odra Guide Tour, jakie odbyło się w dniach 1-3 kwietnia 2016 r w Cedyni

Trzydniowe spotkanie przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz operatorów turystyki było również okazją do prezentacji walorów turystycznych nadodrzańskich Gmin: Cedynia, Mieszkowice i Chojna, oraz do integracji i wymiany doświadczeń uczestników przybyłych z całej Polski. Największą grupę stanowili przewodnicy z województwa zachodniopomorskiego (Międzyzdroje, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Stargard, Szczecin i Gryfino), ciekawa oferta organizatorów skłoniła do przyjazdu także przewodników z Łodzi, Gorlic, Puław, Włocławka, Zielonej Góry i Gorzowa.


Program Odra Guide Tour podzielony został na część wykładową oraz 3 podróże studyjne. Sesja referatowa, prowadzona przez Pawła Pawłowskiego (dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu) miała miejsce w pocysterskim Hotelu Klasztor w Cedyni. Przybyłych gości powitała Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, wyrażając jednocześnie podziękowanie za tak liczne zainteresowanie wydarzeniem oraz za możliwość wymiany doświadczeń z przewodnikami przy tworzeniu i udoskonalaniu lokalnych atrakcji turystycznych. Życzenia owocnych obrad ze strony Prezesa Zarządu Głównego PTTK, przekazał zgromadzonym pan Adam Jakubowski- Prezes Zachodniopomorskiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.

Wykład wprowadzający o roli przewodnika w promowaniu regionów oraz sytuacji przewodnictwa po deregulacji zawodu, wygłosił pan Ryszard Kotla, wieloletni pilot, przewodnik i nauczyciel wielu pokoleń przewodników. Zaakcentowanie Cedyni na mapie szlaków kulturowych Pomorza Zachodniego było założeniem prezentacji Pawła Pawłowskiego. O tworzeniu szlaków kulturowych łączących potencjały regionów, współpracy gmin i stowarzyszeń w zakresie promocji walorów turystycznych jako szansy na rozwój turystyki województwa zachodniopomorskiego mówiła uczestnikom pani Bożena Wołowczyk - główny specjalista w Biurze Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Poznaliśmy również poszczególne produkty turystyczne realizowane i promowane przez Zachodniopomorską regionalną Organizację Turystyczną. Dyrektor ZROT-u, pan Zdzisław Pawlicki prezentował również planowane działania m.in. z projekt Wrota Czasu, w którym Cedynia ma szansę na wpisanie się do szlaków związanych z tzw. epoką lodowcową za sprawą odkryć w Rezerwacie Bielinek.


Ulotność natury, formy prezentowania jej w ofertach turystycznych, oraz trzy najważniejsze walory , na które warto zwrócić uwagę turystom w planowaniu wycieczek po Cedyńskim Parku Krajobrazowym, prezentowała uczestnikom pani Dorota Janicka – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Most kolejowy w Siekierkach i jego adaptacja do celów turystyki pieszo-rowerowej to również szansa na bezinwazyjne obcowanie z przyrodą, jak i zwiększenie mobilności turystów po obu stronach Odry.

W ostatnim wystąpieniu, pan dr inż. Zbigniew Zbroja – Prezes Transgranicznego Klastra Droga Wodna Berlin-Szczecin-Bałtyk - zapoznał nas z możliwościami jakie mogą przynieść planowane działania samorządów oraz Rządu RP w zakresie regulacji rzeki Odry, udrożnienia drogi wodnej oraz otwarcia podnośni do barek i statków w Niederfinow, które właśnie dla gminy Cedynia stanowi szansę na przyciągnięcie turystów podróżujących z Berlina w kierunku Bałtyku.

Po części wykładowej nadszedł czas na praktyczne warsztaty terenowe. Pierwsza z podróży to zwiedzanie Parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej. Zrewitalizowane w latach 2010-2011 założenia parkowe pochodzące z 1850 roku, za sprawą Federacji Zielonych Gaja stało się jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Położony przy samej granicy polsko-niemieckiej, na malowniczych wzgórzach, Park stał się miejscem nie tylko spacerów, ale i miejscem wydarzeń kulturalnych i sportowych. Przewodnikiem po Dolinie jest pan Ryszard Matecki, prowadzący Ośrodek Edukacji Regionalnej „Wiejski Kocur”, który uczestnikom Odra Guide Tour prezentował historię tworzenia tego niezwykłego Parku, a także zachęcał do lektury najnowszego wydawnictwa pt. „Zachodnie zakole Odry”, którego premiera będzie miała miejsce już w maju br. Niezwykłą atrakcją była także wizyta w prywatnej galerii etnograficznej pana Zbigniewa Bogdanowicza, prezentująca wieloletnią pasję kolekcjonowania przedmiotów świadczących o życiu mieszkańców regionu, dawnych zawodach i rzemiosłach. Bogata kolekcja etnograficzna oraz jedna z największych kolekcji długopisów pani Doroty Bogdanowicz, przyciągają turystów do wypoczynku w formie agroturystyki w Leśniczówce w Piasku.


Miejscowość Bielinek znana jest turystom przede wszystkim z obecności rezerwatu – porozcinanego wąwozami z niezwykle rzadkimi okazami roślinności, jak najdalej na północ wysunięte stanowisko dębu omszonego oraz nagrzewające się do 70’C murawy kserotermiczne. Od niedawna kusi turystów aktywnych do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Akwen udostępniony przez kopalnię kruszywa to atrakcyjny teren dla amatorów sandaczy, okoni i szczupaków.

Podróż zakończyło integracyjne ognisko przy świetlicy wiejskiej w Bielinku. Sołtys Bielinka, pani Jadwiga Gruchała wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich ugościły nas specjałami kuchni regionalnej- przepysznymi domowymi ciastami i bigosem.

Drugi dzień rozpoczęło zwiedzanie Klasztoru i jego otoczenia wraz z właścicielem, panem Piotrem Hrynkiewiczem, który z ogromną pasją opowiadał o dziejach cystersów, oraz o wieloletniej odbudowie i rewitalizacji obiektu. Dawna siedziba żeńskiego zakonu Cystersów w tym roku obchodzi jubileusz 750 utworzenia. Klasztor obecnie pełni funkcję hotelu i restauracji. Pod opieką przewodników: Pawła Pawłowskiego i Magdaleny Jakołcewicz, wyruszyliśmy na zwiedzanie Cedyni: grodzisko średniowieczne, widoczne na budynkach mozaiki, Muzeum Regionalne, widokowa wieża z XIX wieku, rynek z zabytkowym ratuszem, były preludium dla podróży szlakiem Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Siekierki-Gozdowice. Obowiązkowe pokonaliśmy 270 stopni na Górę Czcibora i wykonaliśmy pamiątkowa fotografię z najwyższym w Polsce pomnikiem orła. Urzeczeni niespotykanym w tej części kraju ukształtowaniem terenu - „karpaty cedyńskie” (50m n.p.m) sąsiadujące z „żuławami cedyńskimi” (0,3 m.p.pm), bogactwem przyrodniczym i właściwościami muraw kserotermicznych i krajobrazami w Kostrzyneckim Rozlewisku, dotarliśmy do najbardziej na zachód wysuniętego punktu w Polsce, które w tym roku ma być oznakowane turystycznie.

Po największym cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach oraz Parku Archeologicznym w Czelinie oprowadzał nas pan Michał Dworczyk – dyrektor Muzeum Pamiątek Wojska Inżynieryjnych 1 AWP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej. Obelisk pierwszego polskiego słupa granicznego upamiętniający wydarzenia z lutego 1945r w Czelinie, pomnik sapera i zrewitalizowana ekspozycja poświęcona operacji forsowania Odry w Muzeum w Gozdowicach, prom „bez granic” oraz schron w punkcie dowodzenia 1AWP to jedne z ważniejszych atrakcji turystycznych Gminy Mieszkowice. Dziedzictwo kulinarne tego regionu mogliśmy poznać podczas wspólnego obiadu w klimatycznym Zajeździe Odra w Starych Łysogórkach.

Program trzeciego dnia spotkania zakładał zapoznanie przewodników z ofertą turystyczną po drugiej stronie Odry, która łączy potencjały kulturowe i przyrodnicze całego regionu Nadodrza. Turyści niemieccy coraz częściej wybierają tereny Gminy Cedynia na weekendowe urlopy, z dala od dużych aglomeracji. Jest to tylko 60 km od Berlina. Po otwarciu granicy polsko-niemieckiej i wzmożeniu handlu przygranicznego, nasi goście z Niemiec stopniowo zapoznają się z dziedzictwem kultury i przyrody, korzystają z oferty domów gościnnych i pensjonatów. Również i polscy turyści wyruszają do Niemiec w celach turystycznych. Pobliskie miejscowości oferują wiele form i atrakcji potrzebnych do spędzania czasu wolnego. Muzeum w formie skansenu w Altranft , wieża widokowa w Bad Freienwalde, najdalej na północ położona skocznia narciarska, muzeum odrzańskie w Oderbergu oraz zabytek techniki – podnośnia do barek w Niederfinow – to tylko niektóre punkty niedzielnej podróży podczas Odra Guide Tour.

Trzydniowy Odra Guide Tour w formie spotkania szkoleniowo-informacyjnego, to pierwsza tego typu propozycja przygotowana przez Gminę Cedynia i Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Celem była nie tylko prezentacja walorów naszej gminy i wymiana doświadczeń, ale i wypracowanie nowych form współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, punktami informacji turystycznej oraz operatorami turystyki. Współpraca tych podmiotów z pewnością przyniesie wymierne efekty w promocji i ożywieniu turystycznym Nadodrza i na stałe wpisze ten region na mapę podróży turystów krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy już za rok na II Odra Guide Tour!


Organizatorzy pragną podziękować patronom honorowym: Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego - Jarosławowi Rzepie, Staroście Gryfińskiemu - Wojciechowi Konarskiemu oraz Prezesowi Zarządu Głównego PTTK – Romanowi Bargiełowi.

Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów wydarzenia: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat Gryfiński, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, H.A.K. Sp. z o o. -Polenmarkt w Osinowie Dolnym, Aleksandra i Piotr Hrynkiewicz- Hotel Klasztor w Cedyni, Burmistrz Mieszkowic - Andrzej Salwa, Gmina Mieszkowice, dyrektor Michał Dworczyk - Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 AWP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, Sołtys Jadwiga Gruchała - Sołectwo Bielinek i Koło Gospodyń Wiejskich w Bielinku, Fundacja Bielik, Ryszard Matecki - Ośrodek Edukacji Regionalnej Wiejski Kocur, Dorota i Zbigniew Bogdanowicz- Agroturystyka Wiejska Leśniczówka w Piasku, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Bad Freienwalde Tourismus GmbH, oraz koleżankom i kolegom przewodnikom, którzy podczas spotkania dzielili się z nami wiedzą i doświadczeniem.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza