Straż pożarna podsumowuje 2015 rok - interwencji coraz więcej


W 2015 roku na terenie powiatu gryfińskiego straż pożarna odnotowała łącznie 1191 zdarzeń. W skali całego województwa więcej odnotowano jedynie w regionie szczecińskim i koszalińskim. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Gryfinie mł. bryg. Andrzej Prokopski przedstawił informację z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

W minionym roku strażacy interweniowali 600 raz przy pożarach, odnotowano również 53 fałszywe alarmy. Pozostałe interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń.

Przyczyny pożarów
Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapałki - 113 zdarzeń / 19%
Podpalenia - 340 zdarzeń / 57%
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz środków transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja - 23 zdarzenia / 4%
Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe i ciekłe oraz nieprawidłowa ich eksploatacja - 63 zdarzenia / 10%
Pozostałe przyczyny oraz przyczyny nieustalone - 62 zdarzenia / 10%

Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Gryfino - 376, w dalszej kolejności były to gminy Chojna - 231, Widuchowa - 114, Mieszkowice - 105, Stare Czarnowo - 88, Trzcińsko Zdrój - 83, Cedynia - 72, Banie - 64, Moryń - 59.

Straty powstałe w wyniku zdarzeń oszacowano ogółem na ponad 7,4 miliona złotych. Wartość uratowanego mienia to blisko 72 miliony złotych.

Na terenie powiatu gryfińskiego funkcjonuje 45 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. 17 jednostek znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Ilość interwencji w rozbiciu na poszczególne jednostki w 2015 roku.

Gmina Banie
OSP KSRG Banie - 64 wyjazdy
OSP Dłusko Gryfińskie - 0

Gmina Cedynia
OSP KSRG Cedynia - 48
OSP KSRG Osinów Dolny - 24
OSP Piasek - 1
OSP Stara Rudnica - 2
OSP Czachów - 9
OSP Lubiechów - 11
OSP Orzechów - 0
OSP Łukowice - 0

Gmina Chojna
OSP KSRG Chojna - 175
OSP Strzelczyn - 2
OSP KSRG Nawodna - 64
OSP KSRG Krajnik Dolny - 49
OSP Mętno - 4
OSP Brwice - 12
OSP Jelenin - 0
OSP Lisie Pole - 0

Gmina Gryfino
JRG Gryfino - 369
ZSR Dolna Odra - 0
OSP KSRG Radziszewo - 59
OSP KSRG Sobieradz - 15
OSP Chwarstnica - 21
OSP Wełtyń - 21
OSP Gryfino - 0

Gmina Mieszkowice 
OSP KSRG Mieszkowice - 59
OSP Zielin - 23
OSP Troszyn - 33
OSP KSRG Stare Łysogórki - 20
OSP Kłosów - 4
OSP Goszków - 3

Gmina Moryń 
OSP KSRG Moryń - 57
OSP KSRG Witnica - 27
OSP Stare Objezierze - 8

Gmina Stare Czarnowo 
OSP KSRG Stare Czarnowo - 38
OSP Żelisławiec - 13
OSP KSRG Kołbacz - 37
OSP Żelewo - 6

Gmina Trzcińsko Zdrój
OSP KSRG Trzcińsko Zdrój - 79
OSP Stołeczna - 7
OSP Góralice - 8
OSP Gogolice - 0
OSP Piaseczno - 9
OSP Strzeszów - 9

Gmina Widuchowa
OSP KSRG Widuchowa - 59
OSP KSRG Krzywin - 56
OSP Ognica - 13

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza