Staże w ramach projektu „Od praktyki do pracy 2” realizowanego w ZSP w Chojnie z programu Erasmus+ w latach 2016-2017.


W dniach od 23 kwietnia do 23 maja 2016 r. dwanaścioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia, odbyło praktykę zawodową w obiektach hotelarskich oraz restauracjach w Sherborne w Anglii oraz w Marsaskali na Malcie. Czterotygodniowe staże wdrożyły uczniów do edukacyjnej i zawodowej mobilności. 

W ramach projektu dla uczestników odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno-pedagogiczne. Został zorganizowany kurs językowy, zakupiono słowniki, odbyły się spotkania z policjantem i pedagogiem.

Uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa pracowały w Sherborne w Anglii, w hotelach: The Bakehouse Bed&Breakfast, The Grange at Oborne Hotel&Restaurant, The Crown oraz The Eastbury Hotel. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywali starze na Malcie w Marsaskali, pracowali w restauracjach: JDJ Operations Ltd - Sensi oraz Illusions Ltd - 47 Summer Nights.

Staże realizowane były w wymiarze 40. godzin tygodniowo, a uczestnikom przysługiwały w tygodniu dwa dni wolne od pracy. Staż zawodowy miał na celu umożliwić uczniom pogłębienie wiadomości teoretycznych oraz rozwój umiejętności praktycznych, które są niezbędne w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie w hotelach oraz hotelowych restauracjach byli odpowiedzialni za utrzymywanie czystości i porządku zarówno w pokojach, jak i częściach wspólnych hotelu, przyjmowanie i realizowanie zleceń związanych z obsługą gości w części mieszkalnej, dbanie o gości i mienie obiektu hotelarskiego oraz przygotowywanie i prezentowanie w nim ofert usług dodatkowych. Ich zadaniem była również kompleksowa obsługa gości w restauracji, w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do stołu, dobór zastawy oraz przygotowywanie i serwowanie śniadań. Uczniowie realizując praktykę zawodową doskonalili umiejętności m.in. z zakresu obsługi urządzeń znajdujących się w jednostce mieszkalnej, dbania o estetykę ubioru i kulturę zachowania, dobierania bielizny i zastawy stołowej do rodzaju posiłków, obsługi klienta w restauracji oraz komunikacji w języku angielskim. Stażyści uczyli się również obsługi urządzeń gastronomicznych, ekspedycji potraw, sporządzania potraw charakterystycznych dla kuchni angielskiej, aranżacji sal restauracyjnych oraz pomagali w utrzymywaniu ich czystości. Przygotowywali pomocniki kelnerskie służące
do przechowywania bielizny stołowej. Uczennice poznały metody podawania potraw
i napojów. Ważnym doświadczeniem było zdobycie umiejętności parzenia różnych rodzajów kaw i herbat. Stażyści wykonywali również zamówienia „room-service”, a także nauczyli się rozliczania kosztów konsumpcji z zastosowaniem różnych systemów. Uczniowie w ramach stażu obsługiwali przyjęcia weselne, obiady okolicznościowe, spotkania biznesowe oraz licznych turystów bardzo chętnie zatrzymujących się w tych uroczych hotelach w Sherborne Podczas czterotygodniowej praktyki w hotelach uczniowie zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, podnosząc w ten sposób własne kwalifikacje zawodowe. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w lekcjach języka angielskiego, które były prowadzone przez pana Boba Betss. Systematyczna nauka języka, a tym samym coraz większa jego znajomość sprawiły, że młodzi ludzie byli coraz bardziej pewni siebie i samodzielni. Podczas stażu uczennice zwiedziły wiele ciekawych miejsc w Anglii, min. wybrzeże West Bay. Dzięki przepięknej pogodzie można było podziwiać wybrzeże Jurassic Coast, które jest wpisane do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odbyły wycieczkę do Exeter, podziwiając centralny punkt turystyczny miasta, czyli katedrę św. Piotra (St Peter's Cathedral).

W Sherborne uczennice również bardzo aktywnie brały udział w wydarzeniach kulturowych, Uczestniczyły w koncertach i mini recitalach muzyków, którzy zjechali z wielu krajów chcąc doskonalić swój warsztat podczas XVII Festiwalu Muzycznego Sherborne Abbey.

Podziwiały Opactwo Abbey i zwiedziły lokalne muzeum. Zobaczyły jedną z większych atrakcji turystycznych regionu, mianowicie Nowy Zamek wraz z otaczającymi go ogrodami oraz położone nieopodal ruiny Starego Zamku z wielowiekową historią. Dzięki uprzejmości przyjaciół z Sherborne mogły również potrenować grę w skittles.


Na Malcie odpowiedzialnością gastronomów było przygotowanie sal restauracyjnych do przyjęcia gości, porządkowanie stołów po posiłku, podawanie karty menu i realizacja zamówień, stosowanie różnych metod sporządzania potraw czy dobieranie i obsługa maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania zadań zawodowych. Odpowiadali także częściowo za promocję lokalu, zachęcając turystów do odwiedzenia go oraz odpowiadali za przygotowanie zamówień w barze. Stażyści pomagali też w procesie przygotowania posiłków w restauracji, utrzymywali czystość podczas pracy kuchni. Grupa uczniów, która odbywała staż w restauracjach na Malcie, uczestniczyła w wyjeździe do stolicy kraju, Valletty oraz dawnej stolicy Mdiny. W ramach przygotowań do poznania kulturowo-językowego kraju, pod opieką pana Charlotta Mifsuda uczestniczyli w rejsie na Gozo. W ciągu spędzonego tam dnia uczestnicy obejrzeli najciekawsze zakątki uroczej wyspy, m.in. stolicę wyspy Victorię wraz z Cytadelą, kościół i katakumby gdzie przebywał św. Paweł, bazylikę Ta’Pinu oraz Lazurowe Okno.

Program praktyk został przygotowany i wdrożony w szkole zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w ramach Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET. Są to wspólne ramy metodologiczne mające ułatwić akumulację
i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji
do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Dzięki temu systemowi bez problemów można przełożyć wynik ze stażu za granicą na polskie warunki. Dzięki tej inicjatywie stażyści mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych staży, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim UE.

Czterotygodniowy staż zarówno w Anglii jak i na Malcie był dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Zdobyli nowe umiejętności, podnieśli kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe. Osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dziś, to młodzi obywatele świata, którzy zobaczyli i uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą, w bardzo dobrych hotelach i restauracjach. Właściciele hoteli oraz restauracji, w których odbyła się praktyka, docenili trud i zaangażowanie uczniów wystawiając im bardzo dobre referencje i wysokie oceny stażu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza