XVII Bieg Integracyjny w Starym Objezierzu


XVII edycja Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej w Starym Objezierzu odbędzie się w sobotę 9 lipca. Oprócz biegu odbędzie się również marsz Nordic Walking. 

Mężczyźni będą musieli zmierzyć się z trasą o długości 10 km, kobiety będą zmagały się z o połowę mniejszym dystansem. Marsz Nordic Walking odbędzie się na trasie 5 km. Start biegu przewidziany jest na godz. 17:00.


XVII BIEG INTEGRACYJNY O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ - REGULAMIN

Stare Objezierze, 09.07.2016r.
KOBIETY - 5 km 
MĘŻCZYŹNI – 10 km
Nordic Walking – 5 km

START - godz. 17:00
DEKORACJA - godz. 18:30

Regulamin zawodów sportowych o charakterze rekreacyjnym:

1. ORGANIZATOR:
· OSP w Starym Objezierzu i Rada Sołecka Starego Objezierza

2. CELE ZAWODÓW :
· Propagowanie biegania jako propagowanie zasad fair play
· Promowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
· Zwiększenie sprawności ruchowej uczestników
· Promocja walorów turystycznych miejscowości, gminy Moryń, powiatu Gryfińskiego oraz województwa Zachodniopomorskiego

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
· Urząd Miejski w Moryniu
· ZGKiM w Moryniu
· Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu
· KGW w Starym Objezierzu
· Radny – Jerzy Domaradzki

Patronat honorowy:
· Robert Grzywacz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
· Józef Piątek Burmistrz Morynia
· Henryk Kaczmar Członek Zarządu Starostwa Powiatu Gryfińskiego
· Ewa Dudar Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

4. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU:

· Bieg odbędzie się 09.07.2016r. (sobota) w Starym Objezierzu – 5 km od Morynia w kierunku Cedyni (woj. zachodniopomorskie)
· Start i meta – przy Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu
· Biuro biegu – Wiejskie Centrum Kultury w Starym Objezierzu, czynne w sobotę 09.07.2016r. w godz. 14:00 -16:15
· Szatnia, toalety i parking mieszczą się na terenie Wiejskiego Centrum Kultury w Starym Objezierzu
· Trasa wytyczona jest przez malowniczo położone miejscowości: Stare Objezierze – Nowe Objezierze – Klępicz – Stare Objezierze
· Bieg zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli dla kobiet i dwóch pętli dla mężczyzn,
a dla zawodników nordic walking na trasie jednej pętli
· Oznakowany jest każdy kilometr trasy
· Nawierzchnia starannie przygotowana - asfalt:
a) 5 km – kobiety
b) 10 km – mężczyźni
c) 5km - nordic walking

5. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
· Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 2000 r. i starsi,
· Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w biegu
· Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu lub aktualne badania lekarskie
· Zgłoszenia pisemne w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu do 07.07.2016 r. lub pocztą elektroniczną na e-mail – bigfut@poczta.onet.pl 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 914 146 123 lub 510 332 340
Wszyscy zgłoszeni będą systematycznie umieszczani na liście startowej biegu

· Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, tel. kontaktowy, e-mail, przynależność klubowa
· Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu (sobota 09.07.2016r. w godz. 15:00-16:15)
· Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy
· Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki w widocznym miejscu
· Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność
· Organizator zaleca, aby zawodnicy ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków
· Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania

Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biegu do 07.07.2016 r. otrzymają pamiątkowy medal i koszulkę

· Biuro biegu czynne w dniu zawodów w godz. 14.00 – 16.15 w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu

· Lista startowa oraz komunikat końcowy zostanie umieszczony na www.lubuskiportal.fc.pl

6. FINANSOWANIE BIEGU:
· Koszty organizacyjne biegu ponosi Organizator
· Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej
· Organizator nie przewiduje opłaty startowej

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
· Prowadzona będzie w biegu indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I – III.

8. NAGRODY:
· Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę (warunek – zgłoszenie do 07.07.2016 r.)

a) Klasyfikacja generalna biegu: kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) – puchary i nagrody rzeczowe
b) Najlepsza zawodniczka z Gminy Moryń - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa
c) Najlepszy zawodnik z Gminy Moryń - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa
d) wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowanych 10 nagród rzeczowych
e) wśród uczestników marszu nordic walking zostanie rozlosowane 5 nagród rzeczowych

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Każdy startujący w biegu musi posiadać przypięty numer startowy na koszulce
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy
· Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Organizatora
· Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnię oraz możliwość skorzystania z prysznica
· Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie
· Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny
· Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu
· Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
· Zdjęcia i filmy wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.)
· Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, a informacja o nich nastąpi nie później niż w dniu zawodów

Ze sportowym pozdrowieniem ORGANIZATOR
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza