8 milionów złotych pożyczki dla gminy Chojna z budżetu państwa


Gmina Chojna otrzymała 8 milionów złotych pożyczki z budżetu państwa. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane na początku lipca w Warszawie.

Udzielenie pożyczki jest określone kilkoma warunkami, gmina nie może już się zadłużać, czyli brać kredytów oraz emitować obligacji. Co kwartał do Ministerstwa Finansów musi trafić również sprawozdanie. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę zadłużenia.

Pierwsza transza w wysokości 7 milionów złotych już wpłynęła do gminnej kasy. Pozostała kwota - 1 milion złotych ma zostać przelana w grudniu.

Gmina wnioskowała o wsparcie od kilku miesięcy. O otrzymaniu pożyczki poinformował na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (tj. 14 lipca) zastępca burmistrza Wojciech Długoborski, burmistrza nie było, przebywa na urlopie.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosiło ponad 17 milionów złotych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza