Wyróżnili najzdolniejszych uczniów


Tradycyjnie już na koniec roku szkolnego najzdolniejszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wręczono stypendia Rady Powiatu w Gryfinie. Podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali również towarzyszący stypendystom rodzice.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"... - te słowa wypowiedziane prawie dwa tysiące lat temu przez rzymskiego filozofa Senekę mają znaczenie ponadczasowe, ponieważ czas młodości i nauki jest najpiękniejszym okresem w życiu, który mądrze spożytkowany pozwala odnajdować i poruszać się w realiach skomplikowanego, współczesnego świata.

Słowa Seneki z pewnością nie są obce najzdolniejszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, których systematyczna praca, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i rozwijanie pasji, zostały nagrodzone stypendiami Rady Powiatu.

Stypendia Rady Powiatu w kategorii za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 otrzymali:

Mikołaj Gajowski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Niezwykle ambitny, pracowity i konsekwentny w realizacji zamierzonych celów. Reprezentował szkołę w wielu konkursach. W roku szkolnym 2015/2016 zdobył wyróżnienia: w Wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę pisemną nt. „Wolność słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja", w II edycji konkursu „Mój język ojczysty, czyli najważniejsze słowo", a także Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-planeta" oraz Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.
Aktywnie działał w Samorządzie Uczniowskim. Reprezentował szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez szkolny Klub Europejski Douzelage. Bardzo lubi czytać i zdobywać wiedzę na temat świata. Jest osobą wszechstronnych zainteresowaniach. Zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,38
Aleksandra Rębacz, absolwentka Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Skromna profesjonalistka, zawsze dążąca do zamierzonego celu. Jej zainteresowania to nauki ścisłe, w tym rachunkowość. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i gotować. Jej marzeniem jest ukończenie studiów na kierunku związanym z rachunkowością, a w przyszłości prowadzenie własnego biura rachunkowego.
Średnia ocen 5,29

Paulina Kubiś, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Reprezentowała szkołę w konkursach historycznych i aktywnie uczestniczyła w życiu społeczności szkolnej. W kręgu jej zainteresowań leży: biologia, fotografia, literatura oraz szkicowanie. W przyszłości chciałaby zostać projektantem wnętrz lub pedagogiem.
Średnia ocen 5,26

Katarzyna Lisiecka, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Pasjonatka literatury, historii Polski, starożytności i średniowiecza. Współpracuje z prasą lokalną. Jej artykuły i notki prasowe publikowane były na łamach Gazety Gryfińskiej. Po skończeniu nauki w szkole średniej Kasia chciałaby studiować historię. Średnia ocen 5,26

Aleksandra Kubiak, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu kosmetyczno-rehabilitacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jej wielką pasją jest gimnastyka artystyczna i osiąga w tej dziedzinie liczne sukcesy m.in. brała udział w mistrzostwach świata w Turcji, Azerbejdżanie i na Ukrainie. Z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu klasy i szkoły, swoimi występami tanecznymi wielokrotnie uświetniała część artystyczną uroczystości szkolnych. Do zainteresowań Oli należy także biologia i anatomia człowieka. Planuje studia medyczne na Uniwersytecie Gdańskim.
Średnia ocen 5,22

Hubert Pieloszczyk, absolwent Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 2015/2016 reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur", w Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych oraz w Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym. Pracowity i odpowiedzialny, konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie cele. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką i fizyką i z tymi właśnie dziedzinami wiąże studia oraz przyszłą karierę zawodową.
Średnia ocen: 5,13

Julia Rembecka, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Reprezentowała szkołę w konkursach historycznych, a także w uroczystościach gminnych jako członek pocztu sztandarowego. Interesuje się historią, literaturą, kulturą starożytnej Grecji oraz polską wojskowością. Marzy o studiowaniu filozofii bądź filologii polskiej lub niemieckiej.
Średnia ocen: 5,11

Klaudia Woźniakowska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu kosmetyczno-rehabilitacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Ambitna, sumienna i zaangażowana w życie klasy i szkoły. Interesuje się psychologią i biologią. Lubi także czytać książki i aktywnie spędzać wolny czas. Jej marzeniem jest znajomość wielu języków obcych i studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku neurobiopsychologia.
Średnia ocen 5,09

Alicja Krystofiak, absolwentka Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zawsze sumienna, rzetelna i niezwykle aktywna. Współorganizatorka Powiatowego Konkursu Mitologicznego oraz jego prowadząca, wolontariuszka 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reprezentowała Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podczas promocji szkoły w gimnazjach. Brała udział w wielu konkursach na poziomie szkolnym, a także Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny" oraz Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych. Jej zainteresowania to przede wszystkim języki obce, informatyka, tworzenie stron internetowych, literatura i turystyka rowerowa. Alicja chciałaby studiować języki obce i informatykę, a w przyszłości pracować w branży IT.
Średnia ocen; 5,0

Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Rada Powiatu przyznała:

Emilii Hadrzyńskiej, absolwentce Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Emilia z wielką pasją i sukcesami, przez cały okres nauki w liceum rozwijała swoje zainteresowania oraz talenty aktorskie i wokalne. W roku szkolnym 2014/2015 została uhonorowana Grand Prix XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Herbertiada" a w roku 2015/2016 zajęła II miejsce w XVI edycji tego konkursu. Zdobyła także I miejsce w Festiwalu Piosenki Angielskiej „EYE" oraz wyróżnienie I stopnia w finale wojewódzkim 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Była także uczestniczką XXIV finału Turnieju Poezji Śpiewanej. Jej talent, kreatywność zaowocowały zdobyciem wyróżnienia w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Jestem szefową". W ramach ogólnopolskiego projektu „Jestem, więc zmieniam", współfinansowanego przez program Erasmus+, Emilia Hadrzyńska wspólnie z koleżanką, stworzyły projekt pt. „Politeja Szkoły Średniej", przeprowadzając szereg działań w obrębie społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej.
Swoje pasje i zainteresowanie pragnie rozwijać w szkole aktorskiej.
Na zakończenie Emilia potwierdziła swój talent aktorski prezentując radnym oraz wszystkim zgromadzonym na sesji gościom fragment prozy z książki „Mistrz z Delft" Zbigniewa Herberta. To właśnie tym wykonaniem podbiła serca jury ostatniej edycji Herbertiady.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza