Gmina unieważniła przetarg na wywóz odpadów


Gmina Widuchowa unieważniła pierwszy przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Urzędnicy do końca roku muszą wybrać firmę, która będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. 

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa w 2017 roku" pojawiła się w czwartek 18 sierpnia.

- Kwoty oferty przewyższały kwotę, którą chcemy przeznaczyć na to zadanie - powiedział nam wójt Anna Kusy - Kłos.

Pod koniec 2015 roku radni podjęli decyzję o opuszczeniu Związku Gmin Dolnej Odry. Do końca 2016 roku to właśnie ZGDO jest odpowiedzialne za odbiór odpadów od mieszkańców gminy.

Po zmianie przepisów, jednostki samorządu mogą powierzyć wywóz śmieci własnej spółce, taką możliwość w naszym powiecie ma jedynie Chojna i Gryfina, które posiadają sprywatyzowane zakłady komunalne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza