Informacja KURS o składkach dla rolników


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała komunikat dla rolników, którzy w lipcu nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 roku

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kwartale 2016 r.

Łączna składka za jedną osobę za III kwartał 2016 r. wynosi 390,00 zł.

Dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych, obejmujących powierzchnie powyżej:
- 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 106,00 zł
- 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 212,00 zł
- 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie  318,00 zł
- 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 424,00 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza