Powstanie młodzieżowa Rada Miejska


Radni w Gryfinie podjęli uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Podobny pomysł pojawił się kiedyś w Chojnie, jednak nigdy nie został zrealizowany. 

Młodzieżowe rady są organem samorządu o charakterze konsultacyjnym, tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostają wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach najczęściej organizowanych w szkołach. Młodzieżową radę tworzą najczęściej uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rzadziej uczniowie szkół podstawowych.

Tacy radni pełną rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie, jest to też sposób na zaangażowanie młodych ludzi w życie samorządu.

Radni w Gryfinie podjęli uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, nadania jej statutu oraz desygnowania Radnych do współpracy. Opiekunami młodych samorządowców mają być radni Elżbieta Kasprzyk i Łukasz Kamiński. 

fot. Dorota Nowak / gryfino24.info
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza