"To krew i łzy, cierpienia dla wolności" - 72. rocznica Powstania Warszawskiego


Dziś, 1 sierpnia mija 72. Rocznica Powstania Warszawskiego. Ku pamięci powstańców na terenie całego kraju (również w naszym regionie) o godz 17:00 zawyją syreny alarmowe.

Powstanie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. czyli 63 dni. Było to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Na kartach historii zryw okazał się niestety nie udany Po 63 dniach walki o stolicę na skutek braku istotnej pomocy z zewnątrz, oraz ze strony aliantów jak i ZSRR, powstanie padło. W ocenie większości historyków było ono przykładem heroizmu uczestników walk i w dużym stopniu ludności cywilnej

Godzina "W"
Godzina 17:00 określana jest jako godzina "W". O tej godzinie rozpoczęto powstanie, jednak w planach jak okazało się po wielu latach, zryw miał rozpocząć się wcześnie rano lub późym wieczorem.

Ofiary i Straty
Ciężko oszacować dokładnie straty po Polskiej stronie ale według różnych danych największe straty poniosła ludność cywilna, oddziały niemieckie mordowały całe dzielnice. Przykładem jest masakra mieszkańców Warszawskiej Woli, w której zamordowano ponad 65 tys. bezbronnych ludzi (rzeź Woli) nie znajdujących się na terenie walk powstańczych. Na terenie Ochoty wymordowano z kolei ok. 10 tys. osób (rzeź Ochoty). Do masowych mordów, zwłaszcza w pierwszych dniach sierpnia 1944 r., dochodziło ponadto w Śródmieściu, gdzie mogło zginąć nawet do 10 tys. osób.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza