Ogólnopolski dzień głośnego czytania w chojeńskim gimnazjum


29 września już po raz 16 przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na zalety i korzyści, wynikające z czytania. Głośne czytanie buduje bowiem więzi między rodzicami a dziećmi, stymuluje rozwój najmłodszych, rozwija ich wyobraźnię i wzbogaca słownictwo.

Eksperci są zgodni co do tego, że głośne czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Pozwala też rodzicom, poprzez literaturę, propagować dobre wzorce zachowań i wartości moralne. Psychologowie podkreślają, że dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać. Jednocześnie rozwijają się jego zdolności koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania. Przy wspólnej lekturze buduje się także wzajemne zaufanie, co w przyszłości pozwala lepiej rozwiązywać problemy wieku nastoletniego.

Oczywiście i my Gimnazjum im. Janusza Korczaka włączyliśmy się w tę akcję. Na godzinach języka polskiego, w świetlicy i w Miejskiej Bibliotece Publicznej głośno czytaliśmy dzieła polskich i światowych pisarzy.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza