Powiat wesprze w remontach zabytków


Do 30 września  można składać wnioski o dofinansowanie z budżetu Powiatu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, planowanych do wykonania w 2017roku.

Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków będą znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, dostępność zabytku dla społeczeństwa, stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

O dotację mogą ubiegać się właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi indywidualnie wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego.

Gdzie składać wnioski : 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino.
Redakcja

1 Komentarze

  1. W Chojnie nikt pewnie nie będzie umiał wypisać prawidłowo wniosku, więc jeszcze przez kilka lat, czyli do póki bramy nie będą nadawały się jedynie do rozbiórki na drodze będą stały barierki, które przed niczym nie uratują szyby, ewentualnie karoserii samochodu przed spadającą cegłą, a jedynie utrudnią ruch... A przecież mamy taki piękny przykład z sąsiedniej gminy - TZ. Zabytki to przecież nasze dziedzictwo... Brawo władza, brawo urząd miasta!

    OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza