Dzieci zbierały kasztany, Nadleśnictwo podziękowało


Sołtys, Rada Sołecka i wychowawczyni świetlicy środowiskowej w Krajniku Górnym zorganizowali akcję pt. „Zbiórka kasztanów”. W akcji tej uczestniczyły dzieci od 6 do 12 lat, często z rodzicami i innymi osobami wspierającymi podjęta akcję. Zebrane kasztan przekazano Nadleśnictwu Lasów Państwowych w Chojnie.

W dowód wdzięczności Nadleśnictwo przeprowadziło z dziećmi pogadankę edukacyjna na temat: „ Poznaję zwierzęta leśne”, w której uczestniczyło osiemnaścioro dzieci.

Lektorem była Agnieszka Kujawska, która w bardzo interesujący sposób, wykorzystując przygotowane materiały poglądowe przekazała dzieciom wiedzę z zakresu: rozpoznawanie zwierząt z wyglądu, po wydawanych odgłosach, po śladach itp. oraz rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin leśnych. Z przeprowadzonej pogadanki dzieci wyniosły wiele przyjemnych wrażeń i wiedzy o zwierzętach. Na zaproszenie Sołtysa Krajnika Górnego w pogawędce uczestniczyły także dzieci z Zatoni Dolnej. Na zakończenie pogawędki każde dziecko otrzymało drobny upominek.

Pogawędka odbyła się w pomieszczeniach w przykościelnej plebani udostępnionej nam przez ks. proboszcza Parafii Krajnik Górny.

Sołtys i Rada Sołecka Krajnika Górnego składają serdeczne podziękowania uczestnikom akcji „ Zbieranie kasztanów” za zebrane kasztany. Nadleśnictwu za przeprowadzenie pogadanki kształcąco- wychowawczej. Pani Agnieszce Kujawskiej za rzetelne przygotowanie i ciekawe przeprowadzenie pogadanki. Księdzu proboszczowi Hieronimowi Sebastianowi za udostępnienie pomieszczeń plebani oraz rodzicom za przygotowanie poczęstunku.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza