Światowy Tydzień Zwierząt w szkole w Grzybnie


Światowy Dzień Zwierząt czyli World Animal Day jest świętem obchodzonym 4 października. W Kościele jest to dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. 

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week trwający do 10 października. Święto to ustanowiono, aby zmienić zachowanie i stosunek ludzi do zwierząt i uświadomić człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa. 

Uczniowie szkoły podstawowej w Grzybnie rozpoczęli światowy tydzień zwierząt lekcjami przyrody polegające na pogadankach o zwierzętach, które żyją wśród nas, czują, przywiązują się i mają swoje prawa. Przynieśli do szkoły swoje zwierzęce pluszaki, czytali wiersze poświęcone zwierzętom, maluchy kolorowały kolorowanki o tematyce ekologicznej. Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania z treścią poświęconej schroniskom i zwierzętom w nich mieszkających. Na języku angielskim poznawały nazwy zwierząt domowych i dziko żyjących. Światowy Tydzień Zwierząt zakończy się wystawą prac plastycznych uczniów.

Iwona Hernik
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza