Studenci pochwalą się swoimi pracami, w skrócie - inwentaryzacja urbanistyczna miasta Moryń.


W Moryniu w miejscowym Geoparku będzie można obejrzeć wystawę przygotowaną przez studentów Politechniki Poznańskiej. Czego będzie dotyczyć? Będzie to inwentaryzacja urbanistyczna miasta Moryń.

W listopadzie 2015 roku Gmina Moryń zawarła umowę z Politechniką Poznańską, której przedmiotem jest współpraca w realizacji projektów dotyczących studiów badań nad architekturą, budownictwem regionalnym oraz działania na rzecz upowszechnienia edukacji w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego przez współorganizowanie wystaw i warsztatów.

Pierwsze efekty współpracy zaprezentowane zostaną w ramach wystawy poplenerowej prac studentów Politechniki Poznańskiej. Głównym zadaniem jakie postawiono studentom było przygotowanie inwentaryzacji urbanistycznej miasta Moryń w obrębie murów obronnych oraz opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej dla tego obszaru.

Otwarcie wystawy odbędzie się 22 października o godz. 17:00 w Regionalnym Biurze Geoparku w Moryniu (Plac Wolności 2).

Poniżej krótka informacja o wykładowcach prowadzących warsztaty:

dr hab. Przemysław Biskupski nauczyciel akademicki na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego członek PAN  w dziedzinie planowania przestrzennego odznaczony przez PAN za osiągnięcia w dziedzinie obszarów chronionych Natury Europy i zachowania i odnowy zabytkowych miast zajmuje się rozwojem i przekształceniami przestrzeni miasta Poznań dokonanymi w okresie ostatnich 250 lat, autor 13 prac urbanistycznych oraz 45 projektów architektonicznych, współautor Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Czaplinek.

dr hab. inż. arch. Radosław Barek nauczyciel akademicki na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

W roku 2005 był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia „Wędrowni Architekci” grupującego głównie absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, mającego na celu poznawanie wielowątkowości przestrzeni kulturowej, upowszechnianie wiedzy o lokalnym i regionalnym dziedzictwie kultury materialnej i niematerialnej (krajobraz architektura, edukacja przestrzenna, rękodzieło)

Efektem działań Stowarzyszenia były miedzy innymi projekty z zakresu kształtowania krajobrazu wsi Pomorza zachodniego i w krajobrazu miejskiego głównie małych miast ale również zapomnianych struktur miasteczkowych w obrębie dużego miasta. W ramach działań realizowano rewitalizację w oparciu o edukację (krajobrazową, przestrzenną
i architektoniczną) i ochronę zabudowy szachulcowej na Pomorzu Zachodnim. W ramach działań rewitalizacyjnych w przestrzeni miejskiej w obrębie traktu Królewsko- Cesarskiego
w Poznaniu-Śródka, Chwaliszewo (dawne struktury miasteczkowe) plac Międzymoście - projekt przypominający władzom i mieszkańcom o zasypanym zakolu Warty w centrum miasta.

W roku 2004 otrzymał Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za realizację projektów „Park Przyjaźni”, „Park na osiedlu Tysiąclecia”, oraz za zainicjowanie projektu „Ogrody Naszego Świata” , nagrodzonego przez Fundację Wspomagania Wsi.
W 2009 otrzymał złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami„ przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (działalność prowadzona na terenie województwa Zachodniopomorskiego). W tym samym 2009 roku Zarząd Oddziału SARP w Poznaniu przyznał mu wyróżnienie III stopnia – brązowa odznaka SARP za pracę społeczną dla stowarzyszenia w tym za działalność na rzecz powszechnej edukacji przestrzennej architektonicznej, prezentowanej podczas warsztatów na Kongresie Architektury Polskiej
w 2008 roku w Poznaniu.

W 2011 uzyskał stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Technicznych z dyscypliny Architektura i Urbanistyka na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy Habilitacyjnej „Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środkow publicznych uchwała rady Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej .

W 2011 Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego przyznała mu medal pamiątkowy „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum.Pro Regionalisbus et urbanis Studiis”

W 2012 roku laureat w konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii ARCHITEKT w województwie wielkopolskim.
2012-2014 - Projekt „Naturalne Tynkowanie” http://www.naturalnetynkowanie.pl/
2013-2014 - Projekt edukacyjny „Nauka w Przestrzeni” w ramach „Ścieżki Kopernika” MNiSW ( Politechnika Poznańska, Wędrowni Architekci, Fundacja Twórców Architektury)
http://www.naukawprzestrzeni.put.poznan.pl/

2015 - koncepcja społeczny Plan dla Śródki – „Wersja Alternatywna” Planu Zagospodarowania Przestrzennego https://www.facebook.com/srodka/
W działalności zawodowej, naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej zagadnienie kształtowania krajobrazu, dobrej przestrzeni stara się łączyć z aspektem społecznym.
Autor koncepcji muralu na poznańskiej Śródce, który w konkursie National Geographic 2016 na "7 cudów Polski" zajął 5 miejsce na 7 laureatów.

Jest również autorem projektu znaku graficznego „MORYŃ – DBAMY O NASZĄ ARCHITEKTURĘ”
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza