Reklama [góra]Kazimierz Pawlik pisze: "Nie" bo "Nie" dla boiska w Krajniku Górnym


Blisko rok temu w miesiącu maju 2016r., społeczność wiejska sołectwa Krajnik Górny, zaczęła ubiegać się o urządzenie boiska do mini piłki nożnej dla dzieci na działce w granicach ogrodzonego terenu przy Polsko-Niemieckim Centrum. Poczynania sołtysa i Rady Sołeckiej od maja do połowy września nie przyniosły porozumienia w kwestii spornej pomiędzy sołectwem a organem gminnym co do lokalizacji boiska.

Najważniejsze, moim zdaniem, w tym czasie spotkanie robocze zastępcy burmistrza p. Wojciecha Długoborskiego z sołtysem i Radą Sołecką oraz kilkoma osobami reprezentującymi społeczeństwo w lipcu 2016r., zakończyło się fiaskiem. Pan Wiceburmistrz nie zaakceptował lokalizacji boiska wskazanej przez Radę Sołecką bez podania konkretnego powodu odmowy, po prostu było „nie bo nie”.

15.09.2016r., społeczeństwo Krajnika Górnego mocą uchwały Zebrania wiejskiego postulowało do burmistrza gm. Chojna o budowę boiska do gier zespołowych, w tym także małego dla dzieci do mini piłki nożnej. Zobowiązano sołtysa do poczynienia wszelkich starań (działań) zmierzających w kierunku realizacji zadań wynikających z uchwały. Wniosek sołtysa skierowany do burmistrza łącznie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w powyższej sprawie z dnia 26.09.2016r. pozostaje po dzień dzisiejszy bez odpowiedzi. Natomiast już po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Planu Odnowy Miejscowości (POM), pomimo, że nie planowano na tej działce budowy oczyszczalni ścieków, organ gminy bez konsultacji, a nawet bez poinformowania o tym sołtysa, planuje, projektuje i uzyskuje pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscu, które sołectwo wskazało na urządzenie boiska dla dzieci.

Mając, że tak powiem, w kieszeni projekt i pozwolenie na budowę, nasz szanowny organ gminny zwraca się do sołectwa, o wyrażenie zgody (na to co już zrobił) na wprowadzenie do POM budowy oczyszczalni na działce jak wyżej, wyjaśniając, iż przy sporządzeniu i zatwierdzeniu tego planu przez Radę Miejską (27.10.2016r.) pomyłkowo, ale to bardzo pomyłkowo, nie ujęto w planie tej inwestycji.

Uczestniczący w zebraniu wiejskim wiceburmistrz W. Długoborski i naczelnik wydziału inwestycji A.Witek zataili przed nami fakt posiadania projektu budowy i pozwolenia na budowę oczyszczalni. Tak więc wykiwano nas mało dociekliwych, gdyż nie zapytaliśmy o lokalizację oczyszczalni i naszymi głosami wprowadzono 27.01.2017r. budowę oczyszczalni do POM. W ten oto mało elegancki sposób, burmistrz zyskał argument przeciw budowie boiska w miejscu, które wskazuje społeczeństwo. Do niedawna było „Nie, bo Nie”, teraz jest już argument „oczyszczalnia” Szanowni radni gminy Chojna, szczerze zapraszamy na wizję lokalną i zebranie wiejskie w Krajniku Górnym dnia 21.04.2017r. (piątek) o godzinie 18:00 w Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań. Będziecie mogli przekonać się jak to p. burmistrz gminy Chojna, bardziej przychylnym okiem postrzega potrzeby psów najemcy mieszkania komunalnego (mieszczącego się w budynki P-N CKiS) p. A.Fedorowicza niż potrzeby naszych wiejskich dzieci. Na wybieg dla psów, ok. 500 m 2 miejsce jest, na boisko dla dzieci też jest, ale wg burmistrza nie ma. Wieśniacy ze swoją zachcianką boiska won za płot, za ogrodzenie, nie drażnić psów i ... no właśnie kogo jeszcze? Sami domyślcie się.

Zdaję sobie sprawę z tego, że to moje pisanie prawdopodobnie niewiele pomoże naszej sprawie. Lecz z doświadczenia życiowego wiem, że jeśli nie podejmie się działania i nie upomni się o swoje, to na pewno nie osiągnie się celu. Z tego powodu nie mogę zawieść ludzi, którzy mi zaufali i powierzyli zadanie czynienia wszelkich starań zmierzających w kierunku zaspokojenia zbiorowej potrzeby społeczności samorządowej.

Równie dobrze wiem, że nie można przechodzić obojętnie obok zachowań władzy, która nie chce słyszeć głosu społeczeństwa, że należy jej to wytknąć, starać się uświadomić, że to błąd z jej strony.

Kazimierz Pawlik
Członek Rady Sołeckiej
w Krajniku Górnym

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.