Reklama [góra]


To nie tylko święto szkoły, to również ważne wydarzenie historyczne [foto] [video]


Jak co roku, w kwietniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych który nosi imię "Bohaterów spod Siekierek" obchodził swoje święto. Dlaczego w tym miesiącu? Dokładnie 72. lata temu odbyło się Forsowanie Odry (16-20 kwietnia).

II Wojna Światowa to bardzo ważne wydarzenie w dziejach nie tylko naszego kraju ale i świata. W roku 1945 w dniach 16-20 kwietnia miało miejsce Forsowanie Odry. Tuż po zakończeniu wojny zaczęto organizować cmentarz wojenny dla polskich żołnierzy poległych przy forsowaniu Odry i walkach o  Berlin.Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej zadecydowało o nadaniu imienia szkole. 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty, na wniosek władz szkolnych, nadał Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek, a 5 marca został wręczony szkole sztandar ufundowany przez mieszkańców miasta i okolicy, przyjaciół i rodziców. W tym dniu także została odsłonięta tablica pamiątkowa, którą umieszczono na budynku przy wejściu.

12 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obchodzone było uroczyste święto. Udział w nim wziął między innymi proboszcz parafii Św. Trójcy ks. Jan Zalewski, starosta gryfiński Wojciech Konarski czy też zastępca burmistrza gminy Chojna Wojciech Długoborski i wiele innych ważnych gości. 

Podczas uroczystości na ręce pani dyrektor Adriany Salomończyk powędrowały kwiaty oraz życzenia. Ważnym punktem w tym wydarzeniu było przekazanie sztandaru przez Jakuba Surowieckiego w asyście Aleksandry Szurgocińskiej oraz Julii Łągiewczyk w ręce Wiktora Hadały w asyście Justyny oraz Anety Jaz.

- Cały czas jesteśmy tym pokoleniem Polaków, który żyje w pokoju. Nie dane było (to-red.) bohaterom naszych szkół, Bohaterom spod Siekierek, podporucznikowi Kuleszy. Ich wyborem była walka albo śmierć - wspomina w podziękowaniach i gratulacjach dla szkoły starosta gryfiński Wojciech Konarski.

Kolejnym "przystankiem" w tej uroczystości było wręczenie dyplomów i pucharów dla najlepszych klas roku 2016/2017.

Wyniki Superklasy
Liceum Ogólnokształcące - kl 2BD
Technikum Zawodowe - kl 1HŻ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kl 2 wielozawodowa

Na koniec wszyscy mogli obejrzeć przedstawienie w którym uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele - ks. Wojciech Koladyński, Katarzyna Mickiewicz-Bindas a nawet dyrektor Adrianna Salamończyk. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.