Reklama [góra]Dzień profilaktyki w SP Grzybno


W czwartek, 25 maja w Szkole Podstawowej w Grzybnie zorganizowany został dzień profilaktyki. W ramach imprezy uczniowie przygotowali i zaprezentowali profilaktyczne przedstawienie teatralne pt. "Misja Anioł". 

Kabaretowy charakter przedstawienia wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz wśród obserwujących je uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych rodziców. Przedstawienie tak spodobało się zgromadzonej publiczności, że młodzi aktorzy musieli bisować piosenkę finałową. Po przedstawieniu przyszedł czas na podziękowania dla gościa specjalnego Panią Leokadię Podhorecką oraz organizatorów całej imprezy tj. Doroty Kowalskiej, Pawła Maja oraz Iwony Hernik.

Następnie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do stołu z ekologiczną żywnością, który przygotowali uczniowie oraz nauczyciele szkoły.

Cała impreza była wynikiem realizacji programu profilaktycznego wychowania przez teatr, opracowanego przez Pana Pawła Maj nauczyciela w SP Grzybno oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Panią Leokadię Podhorecką i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyrektor szkoły oraz organizatorzy dziękują Burmistrzowi Gminy oraz Pani Leokadii Pohoreckiej, osobie odpowiedzialnej za realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie i pomoc finansową w przygotowaniu całej imprezy.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.