Reklama [góra]


Reprezentowali Chojnę na Wojewódzkim Przeglądzie Musztry [foto]


Dnia 15 maja reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. 

Konkurs odbył się w Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, a jego organizatorem był Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Głównym celem przeglądu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów oraz popularyzacja klas mundurowych. Każda z reprezentacji musiała przedstawić program obowiązkowy – umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP, program dowolny – pokaz musztry paradnej oraz wykonać piosenkę marszową. Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce.
W skład drużyny wchodzili uczniowie Aleksandra Lizurej, Tomasz Sosnowski, Kamil Kowalski, Marcin Stasiński, Marta Kiełbasa, Katarzyna Grabowicz, Norbert Bigos, Adam Bułhak, Alicja Glińska, Aleksandra Góralska, Patrycja Jaworska, Marek Pawlisiak, Klaudia Ziółkowska. Opiekunem merytorycznym uczniów jest mgr Marek Bednarz.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.