Reklama [góra]


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych


W piątek 23 czerwca 2017 roku w BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni zostało zamieszczone Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Cedyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia na lata 2017-2023. 

Już podczas debaty "Ludzie tworzą miejsca", która została zorganizowana w ramach projektu pn. "Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - Rewitalizacja centrum miasta", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 przedstawiono cel i przedmiot konsultacji, tj. zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.

Konsultacje odbędą się w terminie 30 czerwca - 21 lipca 2017 roku. Projekt dokumentu zostanie zamieszczony w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni.

W trakcie trwania konsultacji uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny (pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Cedyni, w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30- 15:30), w którym każdy będzie mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkania otwarte adresowane do ogółu społeczności gminy Cedynia, których szczegółowy program zamieszczony zostanie na stronie www.cedynia.pl rewitalizacja:

  • 1. 07.07.2017 r. godz. 16:00 akcja "Zróbmy coś razem 2", celem której będzie wyposażenie w samodzielnie wykonane meble "kawiarenki sąsiedzkiej" i jej upiększenie, zaplanowano również atrakcje dla rodzin z dziećmi;
  • 2. 12.07.2017 r. godz: 16:00 "Z pamiętnika kolonisty" ognisko dla dzieci i dorosłych w rytm piosenek ogniskowo-turystycznych z zabawami o tematyce obozowo-harcerskiej;
  • 3. 13.07.2017 r. od godz. 15:00 warsztaty konsultacyjne "Nic bez mieszkańców" prowadzone przez Panią Aleksandrę Mróz-Wykusz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, o godz. 18:00 w "kawiarence sąsiedzkiej" rozpocznie się "Noc tysiąca gwiazd" program piosenek operetkowych, musicalowych i typowo rozrywkowych;
  • 4. 19.07.2017 r. godz. 17:00 Hotel "Piast", odbędą się warsztaty konsultacyjne dla partnerstwa pt. "Człowiek dowodem zmiany" na których będziemy pytać, dyskutować, angażować siebie i innych aby znaleźć optymalne rozwiązania.Zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Właśnie w tym dokumencie, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 rozwój Gminy Cedynia, w szczególności obszaru rewitalizacji – miasta Cedynia leży w Państwa rękach. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pl. Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17- 826 lub info@cedynia.pl, cedynia@cedynia.pl.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.