Fundusz(e) na wagę złota


Zmieniają oblicze najmniejszych gminnych ojczyzn, integrują lokalną społeczność, a przede wszystkim poprawiają jakość życia. O czym mowa? O funduszu sołeckim, na który w latach 2016-2017 Gmina Stare Czarnowo przeznaczyła prawie 450 tys. zł.

Środki te przełożyły się na wymierne korzyści, bo fundusze zainwestowane są w konkretne działania. 

- To inicjatywy płynące od mieszkańców i realizowane dla mieszkańców, których wskazówki są przecież bezcenne. Mają za zadanie zmieniać na lepsze oblicze naszych sołectw - zaznacza wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Sołectwa w gminie Stare Czarnowo należą do jednych z bardziej aktywnych w regionie. W każdym z 12 jednostek co roku realizowanych jest po kilkanaście przedsięwzięć. To działania inwestycyjne, kulturalne czy edukacyjne. Aktywność tą widać we wszystkich sołectwach.

- Dzięki wsparciu z funduszu sołeckiego mamy m.in. wiatę przystankową czy siłownię - wylicza sołtys Binowa Hanna Cembik. - Binowo zresztą cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, dlatego w kolejnych latach pragniemy zwiększyć jego atrakcyjność - dodaje.

W 2017 roku Gmina Stare Czarnowo zdecydowała o przekazaniu na rzecz sołectw ponad 216 tys. zł.

- To więcej niż w 2016 roku. Ilość i jakość pomysłów zaskakuje na plus, co przełożyło się na refundację ubiegłorocznych inicjatyw przez budżet państwa w wysokości prawie 55 tys. zł - zauważa zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Tegoroczne plany sołectw to ponad 20 społecznych przedsięwzięć. Ich koszty wahają się od 600 zł do nawet 16 tys. zł. Jak dotąd najaktywniejsze jest sołectwo Kołbacz, które zakupiło zestaw do siatkówki, zorganizowało ćwiczenia dla seniorów oraz ćwiczenia fitness i zumby, a także zakupiło kosiarkę na stadion piłkarski i projektor dla jednostki OSP. W Żelewie zaś udało się już w tym roku ogrodzić plac zabaw oraz zamontować poręcze przed cmentarzem i świetlicą. Z kolei w Nieznaniu zakupiono zestaw komputerów na potrzeby świetlicy, w Komorówku dokonano nasadzeń kwiatów przy drodze gminnej, a w Kołowie przeprowadzono pierwszy etap renowacji terenu rekreacyjnego wokół stawów.

- Te inicjatywy cieszą mieszkańców najbardziej. Nie ma się czemu dziwić, bo wydatkowane środki przekładają się na efekty działań, które są najbliżej nich - przekonuje radna Zofia Mielnicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.

Do końca roku w planach są kolejne przedsięwzięcia. Na przykład w Binowie sołectwo włączy się w zagospodarowanie terenu wokół jeziora Binowskiego, w Kartnie planowane jest wyposażenie powstającej świetlicy wiejskiej, w Glinnej przewidziano montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w Starym Czarnowie powstanie wiata rekreacyjna, a w Żelisławcu ogrodzony będzie plac zabaw wraz z budynkami świetlicy wiejskiej i OSP.

Rola sołectw w ostatnich latach znacznie wzrosła. Coraz bardziej uroczyście obchodzony jest Dzień Sołtysa przypadający każdego roku w marcu. Dodatkowe fundusze znalazł także Marszałek Województwa. W tym roku ogłosił program „Granty Sołeckie”, w którym na 65 inicjatyw przeznaczono 650 tys. zł. Na pomoc w nim mogą liczyć sołectwa naszej gminy. Fundusze po 10 tys. zł przyznano sołectwu Stare Czarnowo na budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Stare Czarnowo i sołectwu Binowo na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Binowskim w miejscowości Binowo.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza