Powiat "walczy" o Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną, gmina w tym pomaga


Powiat Gryfiński chce aby Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Chojnie powierzyć Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie. Od 1 października punkt ma obsługiwać Szpital Powiatowy w Dębnie. 

W lipcu w artykule Będą zmiany w nocnej i świątecznej opiece, pacjenci są pełni obaw pisaliśmy między innymi o tym, że niebawem punkt nocnej i świątecznej opieki (znajdujący się na ulicy Polnej przy Pogotowiu Ratunkowym) będzie obsługiwał szpital w Dębnie. Pacjenci są pełni obaw ponieważ placówka ta nie cieszy się dobrą opinią.

Problemem jest również sam dojazd do Dębna, można się tam dostać wyłącznie samochodem. Radni podczas ostatniej sesji dopytywali się, czy pacjenci będą kierowani tylko do tej placówki? Większość mieszkańców Chojny i okolic lecząc się zdecydowanie wskazuje na placówki w Gryfinie lub Szczecinie. 

Decyzję o oddaniu punktu w Chojnie dla Szpitala w Dębnie podjęto w Narodowym Funduszu Zdrowia, wydaje się, że nikt nie patrzył na dobro pacjentów, komunikację i geografię. 

Władze powiatu zwróciły się do gmin o wyrażenie swojego stanowiska powierzeniu przedmiotowego zabezpieczenia medycznego Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie. W uzasadnieniu powiat wskazuje na wiele akcji medycznych takich jak Biała Sobota oraz otworzeniu Poradni Specjalistycznych w Chojnie, dzięki której znacznie ułatwiono pacjentom dostęp do lekarzy specjalistów. 

Podczas czwartkowej sesji w Chojnie radni jednogłośnie poparli projekt uchwały pozytywnie opiniującej powierzenie na obszarze Gminy Chojna zabezpieczania w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie poprzez utworzenie punktu w Chojnie.

Na zdj. Punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajduje się na ulicy Polnej, w budynku jest też baza Pogotowia Ratunkowego. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza