Zespół Szkół w Kołbaczu z nowym dyrektoremBogumiła Zawada została nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Kołbaczu. Zastąpi na tym stanowisku Artura Cembika. Placówką pokieruje od 1 września br. Wyboru, w porozumieniu z zachodniopomorskim kuratorem oświaty, dokonała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu miało zostać obsadzone w wyniku konkursu ogłoszonego w czerwcu br. Dotychczasowemu szefowi placówki w ostatnim dniu sierpnia kończy się bowiem 5-letnia kadencja. Mimo propozycji powierzenia funkcji na kolejny okres, Artur Cembik z przyczyn osobistych nie zdecydował się na dalsze kierowanie szkołą.

- Cenię dyrektora Artura Cembika za dobre kierowanie placówką oraz za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży Zespołu Szkół w Kołbaczu. Mamy dobrze przygotowaną kadrę i zdolną młodzież sięgającą po laury w konkursach powiatowych i wojewódzkich, dlatego chciałam, aby kontynuował swoją pracę na stanowisku dyrektorskim. Zdecydował inaczej. Rozumiem i szanuję tę decyzję - mówi wójt Marzena Grzywińska.


Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Czarnowo, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kołbaczu oraz trzech związków zawodowych, stwierdziła jednak o nierozstrzygnięciu postępowania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. W tej sytuacji, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wójt gminy skorzystała z możliwości powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu, w porozumieniu z zachodniopomorskim kuratorem oświaty, kandydatowi, zasięgając przy tym opinii rady pedagogicznej.

Marzena Grzywińska zaproponowała na stanowisko Bogumiłę Zawadę, która przez ostatnie 2 lata była zastępcą dyrektora placówki.

Kandydatka otrzymała pozytywną opinię rady pedagogicznej, jak i aprobatę zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Na pełnienie nowej funkcji zdecydowała się także sama zainteresowana.

- Jestem nauczycielką tej szkoły od wielu lat. Poświęciłam wiele pracy i zaangażowania w jej rozwój. Dobrze znam zasady funkcjonowania placówki, środowisko lokalne, ale też oczekiwania i potrzeby uczniów - zaznacza Bogumiła Zawada.

Nowa dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu powołana została na okres 5 lat. Stanowisko obejmie od 1 września.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza