Będą podwyżki opłat za śmieci? Radni zdecydują o tym w czwartek


Podczas czwartkowej sesji (tj. 14 września) pod głosowanie trafi projekt uchwały zwiększający opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Gmina Chojna wraz z początkiem roku 2017 opuściła Związek Gmin Dolnej Odry i we własnym zakresie zajmuje się gospodarką komunalną. 

Zadanie odbioru i gospodarowania odpadami powierzono lokalnemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, wszystko funkcjonuje całkiem nieźle, skończyły się nawet problemu z przepełnionymi koszami i nieodbieranymi odpadami, tak jak to było za czasów funkcjonowania gminy w strukturach ZGDO.

Gmina chce jednak zafundować podwyżkę opłat dla mieszkańców, jeżeli radni przegłosują projekt uchwały to od października br. za odbiór odpadów zbierany w sposób selektywny zapłacimy 14 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Do tej pory stawka wynosiła 11 zł.

- (...) Analiza zestawienia odebranych przez PUK Chojna odpadów komunalnych (zmieszanych) w latach 2015-2017, zestawienia faktur za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie styczeń-lipiec 2017 r., a także zestawienie wpływów za gospodarowanie odpadami, wg stanu na dzień 31.08.2017 r. potwierdza, że przyjęta na poziomie 11 zł opłata za odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny jest niewystarczająca do osiągnięcia wpływów, które zagwarantowałyby poniesienie planowanych wydatków w 2017 r.  W związku z powyższym przyjęto, na podstawie szczegółowych obliczeń, że podwyższenie poziomu opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny do 14 zł od 01.10.2017 r. zagwarantuje w latach 2018-2019 zachowanie płynności finansowej systemu i zmniejszy deficyt tegoroczny, szacowany na poziomie około 318 tys. zł. - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Opłata za odpady zmieszane pozostanie bez zmian i wynosi 16 zł. Ostateczną decyzję co do podwyżki podejmą radni.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza