Jedne inwestycje kończą, a inne zaczynają


Banie inwestycjami stoją. Gmina właśnie zakończyła przebudowę drogi na odcinku Piaseczno-Dłużyna, jak i pozyskała wsparcie na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej. Z udziałem wicemarszałka województwa Jarosława Rzepy zaplanowano na piątek, 22 września 2017 roku otwarcie nowej infrastruktury dla kierowców oraz podpisanie umowy związanej z inwestycjami w gospodarkę niskoemisyjną.

Oba przedsięwzięcia, które kosztowały władze Bań prawie 4,3 mln zł, uzyskały finansową pomoc Urzędu Marszałkowskiego. To w sumie ponad 2 mln zł. Przebudowa drogi otrzymała z budżetu województwa blisko 400 tys. zł, a termomodernizacja będzie wsparta funduszami unijnymi w kwocie ponad 1,7 mln zł.

Planowana do września 2020 roku modernizacja energetyczna obejmie budynki Urzędu Gminy i przedszkola w Baniach oraz świetlice wiejskie w Piasecznie, Baniewicach oraz Swobnicy. Za ponad 2,1 mln zł wymieniona zostanie w nich instalacja centralnego ogrzewania, pompy ciepła i drzwi. Ponadto zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które zmniejszą energochłonność budynków, a także pozwolą na oszczędności w gminnym budżecie związanym m.in. z opłatami za ciepło czy wodę. Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.5 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Z kolei zmodernizowany odcinek drogi Piaseczno-Dłużyna to ponad 3 km nowej infrastruktury. Lepsza jest przede wszystkim nawierzchnia, Jezdnia, tłuczona z kruszywa bazaltowego, ma szerokość 5 metrów. Posiada także 10 zjazdów na okoliczne pola, a wzdłuż niej posadzono 150 drzew. Koszt przebudowy trasy wyniósł ponad 2 mln zł. Marszałkowskie dofinansowanie inwestycji pochodziło z opłat, które samorząd województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza