Kolejne stypendia wręczone


Jedenastu młodym i zdolnym uczniom z gminy Stare Czarnowo przyznano w 2017 roku stypendia. Granty mają pomóc młodzieży w dalszej realizacji pasji oraz rozwoju talentu. Dwa kolejne wyróżnienia wręczono podczas sesji Rady Gminy Stare Czarnowo, która odbyła się we wtorek, 26 września 2017 roku.

Wręczone podczas sesji Rady Gminy Stare Czarnowo wyróżnienia trafiły do dwóch młodych i zdolnych mieszkańców gminy Stare Czarnowo. Pierwsze wyróżnienie otrzymał Tomasz Mazur z Binowa, uczeń IV klasy Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie przy działającym Zespole Szkół Budowlanych. Stypendium miało charakter specjalny i przyznane zostało za wysokie wyniki w nauce tj. za średnią ocen 5,53 i zdobycie tytułu finalisty zawodów centralnych XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, co dodatkowo kwalifikuje go przyjęcia na większość uczelni wyższych bez egzaminu. Drugi grant trafił do Emila Musialskiego z Dębiny. To z kolei stypendium artystyczne III stopnia, bowiem Emil jest uczestnikiem zajęć pracowni teatralnej w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, a w roku szkolnym 2016/2017 wyróżniony został nagrodą aktorską na XIII ogólnopolskim konkursie teatrów amatorskich „melpomenia” w Środzie Wielkopolskiej.

Stypendia uczniom z naszej gminy wręczane są od paru lat. Cieszę się, że w naszej gminie mamy tak zdolną i mądrą młodzież. Wierzę, że przyznane granty dodadzą skrzydeł i motywacji do dalszej pracy - powiedziała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Przyznane przez Gminę Stare Czarnowo stypendia są formą pomocy dla szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. O granty mogli ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych, którzy chcą rozwijać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje, a równocześnie charakteryzują się nienaganną postawą w swoim środowisku.

Pierwsze nagrody, 23 czerwca br. podczas zakończenia roku szkolnego 2016/2017, odebrało pięć uczennic Zespołu Szkół w Kołbaczu. To: Alicja Błaszczak, Maria Palus, Klaudia Król, Weronika Ladra i Oliwia Chudak. Kolejne stypendia, 27 czerwca br., wójt Marzena Grzywińska wręczyła w trakcie sesji Rady Gminy. Trafiły one do Kacpra Grabowskiego i Damiana Stępnia. Z kolei 26 sierpnia br. podczas Święta Plonów w Starym Czarnowie, stypendia odebrali Karolina Kamrowska i Fabian Pach.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza