Pobili Ukraińców, odpowiedzą za to przed Sądem


Sprawcy pobicia trzech Ukraińców w Gryfinie zasiądą na ławie oskarżonych - Prokuratura Rejonowa zakończyła postępowanie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi W. i Andrzejowi J., którym zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w Gryfinie działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób chuligański publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie dla porządku prawnego dokonali pobicia trzech pokrzywdzonych, w ten sposób, że uderzali ich pięściami w głowę i po całym ciele, a ponadto dwóch spośród pokrzywdzonych przewrócili na ziemię, powodując u wszystkich pokrzywdzonych obrażenia ciała i narażając na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub w art. 157 § 1 kk, tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, pokrzywdzeni będący obywatelami Ukrainy, przebywali w Polsce w celach zarobkowych. W dniu zdarzenia kiedy udawali się na połów ryb – zostali zaczepieni przez podejrzanych, którzy następnie dokonali ich pobicia. Z ustaleń postępowania wynika, że przestępstwo to nie miało charakteru narodowościowego, a sprawcy dopuścili się pobicia pokrzywdzonych bez żadnego powodu, dopuszczając się występku o charakterze chuligańskim.

W tej sprawie już dnia 13 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował wobec obu sprawców pobicia tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, które zostało następnie przedłużone na dalszy okres. Ten środek zapobiegawczy stosowano również dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Jeden z podejrzanych – Mariusz W. był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany podejrzanym czyn z art. 158 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, przy czym w przypadku występku o charakterze chuligańskim ustawa przewiduje zwiększenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia o połowę, a nadto nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza