Przebudowa ulicy Armii Krajowej zakończona, nastąpiło oficjalne otwarcie [foto]


We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji związanej z przebudową ulicy Armii Krajowej w Gryfinie. 

Zadanie realizowane było w bieżącym roku przez Powiat, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019”. 

Przebudowa objęła odcinek ulicy o długości 1,3km, a koszt przedsięwzięcia wyniósł łącznie 3 mln 800 tys. zł. Roboty wykonywała spółka STRABAG Oddział w Szczecinie, nadzór inwestorski pełniła firma Komplet-Inwest z Gorzowa Wlkp. 

Inwestycja dofinansowana została w kwocie 1,79 mln złotych ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a ponad 1,5 mln złotych pochodziło z budżetu Powiatu. Udział finansowy w zadaniu miała również Gmina Gryfino, która dofinansowała roboty w wysokości 500 tys. złotych.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza