Utworzono koło Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć w Gryfinie


Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć nie jest organizacją anonimową dla mieszkańców Gryfina i okolic. 

Przy współpracy z Gryfińskim Ruchem Patriotycznym w minionych latach organizowane były różne wydarzenia,m.in. spotkanie z kombatantem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej por. Kazimierzem Lachiewiczem czy spotkanie z kombatantem 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej por. Ryszardem Staszkiewiczem. W Gryfinie spotkania z młodzieżą gimnazjalną miał również honorowy członek naszego Stowarzyszenia żołnierz Szarych Szeregów i Powstaniec Warszawski kpt. Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada". Członkowie Stowarzyszenia są również co roku zapraszani na biesiadę patriotyczną do Pacholąt oraz na wydarzenia organizowane przez inne gryfińskie organizacje np. przez Sybiraków czy Wspólnotę Polską.

25 listopada zorganizowano spotkanie Komitetu Założycielskiego koła Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, które będzie działało na obszarze powiatu gryfińskiego.
Omówiono plan działania na najbliższe miesiące, w tym pierwszą akcję,która rozpocznie się już w następnym tygodniu. Zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu Gryfino,których sercom bliskie są sprawy Kresów Wschodnich II RP, do zapisania się do naszego Stowarzyszenia i działania na rzecz pamięci o dziedzictwie naszych przodków .


Kontakt poprzez e-mail: Kresygryfino@o2.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza