W Trzcińsku-Zdroju stawiają na czystość


Nowa, znacznie bezpieczniejsza i bardziej wydajna technologia oznacza większą dbałość o środowisko. 

W Trzcińsku-Zdroju zmodernizowana i rozbudowana zostanie miejscowa oczyszczalnia ścieków. Inwestycję wesprą środki Regionalnego Programu Operacyjnego. 

To niemal 4 mln zł. W czwartek, 2 listopada 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Dokumenty parafowali marszałek Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Zbigniew Kitlas. Towarzyszyła im radna województwa Ewa Dudar.

Istniejąca infrastruktura odprowadzania i oczyszczania ścieków w Trzcińsku-Zdroju obejmuje tereny aglomeracji gminnej. Jest wysłużona i nie spełnia wszystkich wymogów dyrektywy ściekowej. To z kolei oznacza niższe parametry przerobu, większe ryzyko awarii i konieczność transportu zanieczyszczeń. Modernizacja i rozbudowana oczyszczalni rozwiąże te problemy.

- Gmina wyposażona w nowoczesny, ekologiczny system odprowadzania i oczyszczania to miejsce przyjazne dla mieszkańców i natury. Ma to również niebagatelny wpływ na takie czynniki, jak atrakcyjność inwestycyjna czy potencjał turystyczny. A tych atutów akurat w Trzcińsku-Zdroju nie brakuje - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt inwestycji to ponad 12,5 mln zł. Zakończenie prośrodowiskowych i proekologicznych działań zaplanowane zostało najpóźniej na lato 2020 roku

- To kolejne unijne środki, które wspomogą rozwój infrastruktury oczyszczania ścieków w gminie. W perspektywie 2007-2013 gmina skorzystała z 5 mln zł dofinansowania na kanalizację w miejscowości Góralice - powiedział burmistrz Trzcińska-Zdroju Zbigniew Kitlas.

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju” wpisuje się w założenia 3 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu", działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

.wzp.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza