Zalało drogę, woda dostawała się też do zabudowań mieszkalnych [foto]


Ogromna kałuża powstała na drodze wojewódzkiej nr 122 w Kłodowie niedaleko Krzywina w gminie Widuchowej. Woda zalewała również zabudowania mieszkalne. 

Strażacy zgłoszenie do zalanej drogi otrzymali w Dzień Zaduszny, w czwartek 2 listopada o godz. 7:25. Zadysponowano jednostkę OSP z Krzywina. 

Nocne intensywne opady deszczu doprowadziły do nadmiernego nagromadzenia się wód opadowych spływających w ten rejon z kilku stron. Niestety znajdujące się na łuku drogi studzienki nie nadążyły z odbiorem napływającej wody i powstało zagrożenie zalania (podtopienia) pobliskiego zabudowania mieszkalnego. Przed naszym przybyciem mieszkańcy we własnym zakresie ograniczyli dopływ wód opadowych z pól poprzez utworzenie prowizorycznego progu oraz zabezpieczeniem wejścia do budynku poprzez ułożenie worków z piachem w drzwiach wejściowych. Z uwagi na przebieg i czas występowania zdarzenia nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i monitorowaniu sytuacji. Nie zachodziła konieczność wypompowywania wody, gdyż studzienki odbierały ją sukcesywnie. Z informacji mieszkańców wynika, że taka sytuacja nie jest pierwszą i powodowania jest znaczną różnicą średnicy rur doprowadzających wody opadowe (⌀ 50), do tych które odprowadzają je do pobliskiego rowu (podobno ⌀ 20).

fot. OSP Krzywin
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza