Reklama [góra]


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie [20-24.11.2017 r.]


 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz drugi aktywnie uczestniczył w ogłoszonym przez Komisję Europejską Europejskim tygodniu umiejętności zawodowych, pod hasłem „Odkryj swój talent”. Celem wydarzenia było podniesienie atrakcyjności i wizerunku kształcenia zawodowego w Europie.

Główne wydarzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się w dniach od 20 do 24 listopada 2017 r.

20 listopada dyrektor szkoły i koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie, uczestniczyli w konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, inaugurującej Europejski tydzień umiejętności zawodowych w Polsce. Konferencja odbyła się w Warszawie i została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. 


W tym też dniu, w ZSP w Chojnie rozpoczęły się Dni Kariery. Pierwszym wydarzeniem były zajęcia grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów klas drugich. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat aktywnych metod poszukiwania pracy, a także klasyfikacji umiejętności w kontekście przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty poprowadziła konsultant ds. doradztwa zawodowego z ZCDN w Szczecinie. 21 listopada zrealizowano kolejne dwa wydarzenia. Były to zajęcia pokazowe w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz Dzień Otwarty dla uczniów gimnazjum.

Udział w zajęciach pokazowych wzięli uczniowie technikum zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Podczas spotkania młodzież obserwowała procesy przygotowywania potraw oraz uczestniczyła w pokazie carvingu.


Dzień Otwarty rozpoczął się prezentacją oferty kształcenia w ZSP w Chojnie oraz zwiedzaniem budynków szkolnych, a w szczególności pracowni, wyposażonych w ramach projektu z RPO WZ w nowoczesny sprzęt i urządzenia: gastronomicznej, obsługi konsumenta, hotelarskiej, diagnostycznej, projektowo-budowlanej, informatycznej oraz stolarskiej. Gimnazjaliści uczestniczyli w pokazie umiejętności zawodowych w wykonaniu uczniów ZSP w Chojnie, prezentacji stoisk promocyjnych wszystkich zawodów, mogli uzyskać szczegółowe informacje od nauczycieli i uczniów, dotyczące kształconych w szkole zawodów. Zapoznali się z realizowanymi przez szkołę zagranicznymi mobilnościami zawodowymi, projektami mobilności z programów Leonardo da Vinci i Erasmus+ oraz z korzyściami udziału w stażach zagranicznych. Gimnazjaliści zapoznali się również z ofertą szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz klubów działających w szkole. Dzień Otwarty zakończył się pokazem ratownictwa w wykonaniu szkolnej grupy WOPR oraz pokazem musztry, w wykonaniu reprezentacji klas mundurowych. Dopełnieniem wydarzenia był poczęstunek dla gimnazjalistów, przygotowany przez uczniów ZSP w Chojnie.


22 listopada był dniem spotkań uczniów z lokalnymi przedsiębiorcami branży IT, motoryzacyjnej i budowlanej. Pracodawcy zapoznali uczniów ze specyfiką swoich zawodów, lokalnym rynkiem pracy, określili wymagania i oczekiwania w stosunku do pracowników, udzielili odpowiedzi na pytania uczniów. W tym dniu, jak też i 23 listopada, kontynuowane były warsztatowe zajęcia grupowego doradztwa zawodowego, prowadzone także przez szkolnego doradcę zawodowego. Temat warsztatów dotyczył identyfikacji własnych umiejętności na podstawie zainteresowań oraz jak kompetencje zawodowe zbliżają do sukcesu.


24 listopada odbyła się konferencja podsumowująca Europejski tydzień umiejętności zawodowych w ZSP w Chojnie oraz wszystkie wydarzenia zrealizowane w szkole w ramach przedsięwzięcia Komisji Europejskiej od 1 września 2017 r. Europejski tydzień umiejętności zawodowych, to wydarzenie cieszące się dużym zainteresowaniem, którego działania pozwalają młodym ludziom na sprecyzowanie własnego kierunku myślenia, dotyczącego wyboru kariery zawodowej, a także odkrywanie swoich pasji i talentów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.