Na koniec roku spłacili ponad 1,5 mln złotych kredytu i zmniejszyli zadłużenie, budżet na 2018 rok przeszedł jednogłośnie


Mieszkowice wraz z końcem roku spłaciła kredy w wysokości ponad 1,5 mln złotych. Rok 2017 gmina zakończy z kredytem w wysokości 6 194 666,00 złotych. Podczas ostatniej tegorocznej sesji radni przyjęli budżet jednogłośnie. 

W 2018 roku Gmina Mieszkowice zaplanowała dochody w kwocie 32 460 749,75 złotych i wydatki w kwocie 31 717 441,75 złotych. Nie jest to budżet deficytowy - musimy w przyszłym roku wypracować nadwyżkę w kwocie 743 318,00 złotych - powiedział burmistrz Andrzej Salwa (na zdjęciu). 

Mieszkowicki magistrat chce zmniejszać swoje zadłużenie, jeżeli uda się zrealizować założenia, to na koniec roku 2018 dług ma być mniejszy o ponad pół miliona złotych i wyniesie 5 496 332,00 zł.

Do uchwały przedstawionej na czwartkowej sesji burmistrz wprowadził autpoprawki. Wśród najważniejszych wydatków planowane jest między innymi zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Stare Łysogórki (ok 700 tys. zł), remonty ulicy Łokietka (200 tys. zł) i Willowej (110 tys. zł), remont przedszkola (120 tys. zł) i zakończenie budowy świetlicy w Sitnie (dołożono 60 tys. zł, łącznie inwestycja wyniesie 180 tys. zł).

O 50 tys. złotych zwiększono środki na bieżącą działalność OSP, gmina dołożyła 35 tys. zł do budowy boksu garażowego dla OSP Goszków, zwiększono również kwotę na sport, w 2018 roku do rozdysponowania będzie 140 tys. zł.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu 

  • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach - 301 000,00 zł
  • Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach - 257 000,00 zł
  • Muzeum - 130 000,00 zł
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza