Burmistrzowie, wójtowie i starosta podpisali w Gryfinie list intencyjny


W Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisano list intencyjny w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Gryfińskim. 

Liderem partnerstwa jest Powiat Gryfiński reprezentowany przez starostę Wojciecha Konarskiego oraz wicestarostę Jerzego Milera.


Partnerami listu intencyjnego są przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu gryfińskiego, przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz reprezentanci stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie oraz gryfińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza