Delegacja z Mieszkowic z wizytą u burmistrza Wriezen


W piątek, 5 stycznia  po prawie 28 latach sprawowania władzy na stanowisku burmistrza Wriezen odszedł na emeryturę Uwe Siebert. 

Delegacja z Mieszkowic, tj. burmistrz Andrzej Salwa, sekretarz gminy Teresa Hryniewicz oraz skarbnik gminy Bożena Misiewicz podziękowali burmistrzowi za wieloletnią współpracę. Dla przypomnienia gmina Mieszkowice współpracowała z miastem Wriezen od 1996 roku. 

Wspólnie zrealizowano wiele przedsięwzięć kulturalnych (festyny, sesje rad miejskich) i inwestycyjnych dofinasowanych ze środków unijnych.

mieszkowice.pl


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza